Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Filip Grzegorczyk wiceprezesem Grupy Azoty

Autor: TE/PAP
Dodano: 04-12-2020 16:05 | Aktualizacja: 04-12-2020 17:06

Grupa Azoty poinformowała w piątek, że rada nadzorcza spółki powołała na funkcję wiceprezesa Filipa Grzegorczyka. W przeszłości był on m.in. prezesem Taurona, a wcześniej wiceministrem skarbu.

- Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w dużych spółkach kapitałowych na stanowiskach w randze członka zarządu i dyrektora. Doświadczenie zawodowe zdobyte w spółkach o charakterze przemysłowych i jednostkach dominujących struktur holdingowych (energetyka, paliwa, sektor publiczny) - czytamy w życiorysie Grzegorczyka, opublikowanym przez Grupę Azoty.Przypomnijmy, że wcześniej -13 listopada - rada nadzorcza Grupy Azoty powołała z dniem 1 grudnia 2020 roku Tomasza Hinca na członka zarządu spółki XI kadencji i powierzyła mu funkcję prezesa zarządu. W latach 2016-2018 był on wiceprezesem zarządu Grupy Azoty. Wojciech Wardacki, poprzedni prezes chemicznej grupy, został odwołany pod koniec października.

Obecnie w zarządzie Grupy Azoty zasiadają jeszcze: wiceprezes i dyrektor generalny Witold Szczypiński, wiceprezes Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes Mariusz Grab, wiceprezes Tomasz Hryniewicz oraz członek zarządu Artur Kopeć.

Wyniki po trzech kwartałach

W trzecim kwartale obecnego roku Grupa Azoty odnotowała zysk netto na poziomie 41 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 2 416 mln zł, czyli o 148 mln zł mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku.

Wynik EBITDA (zysk operacyjny przed opodatkowaniem i amortyzacją) ukształtował się na poziomie 250 mln zł, a marża EBITDA na poziomie 10,4 proc., czyli niższym odpowiednio o 82 mln zł i 2,6 punktu procentowego rok do roku. To kolejny kwartał, w którym wyraźnie widać pozytywny wpływ dywersyfikacji biznesu na wyniki finansowe Grupy Azoty.
Narastająco, w okresie od stycznia do września 2020 roku Grupa wygenerowała 7 789 mln zł przychodów ze sprzedaży, 1 003 mln zł zysku EBITDA i 12,9 proc. marży EBITDA, uzyskując obniżenie tych wartości w stosunku do ubiegłego roku o 878 mln zł (przychody), 205 mln zł (EBITDA) i 1,1 p.p. (marża EBITDA).

Zysk netto w III kwartale ubiegłego roku wyniósł 74 mln zł, natomiast w ujęciu narastającym wyniósł obecnie 263 mln zł wobec 416 mln zł rok w ubiegłym roku. Pozytywny wpływ na wyniki Grupy Azoty miały m.in. środki budżetowe przyznawane w ramach Tarcz, a także rekompensaty z tytułu pokrycia skutków wzrostu cen energii elektrycznej w wyniku wzrostu cen uprawnień do emisji CO2.

Grupa Azoty

Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.
Jednym z filarów strategii Grupy Azoty są inwestycje, a największym projektem są Polimery Police, realizowane przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins. Jest to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021