Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Szef NBP wróży trwałe obniżenie inflacji

Autor: ISB
Dodano: 28-02-2008 16:54

Inflacja konsumencka, która w styczniu wzrosła do 4,3% licząc rok do roku, obniży się trwale do poziomu celu inflacyjnego, czyli 2,5% r/r, na przełomie 2009/2010 roku, wynika z wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) Sławomira Skrzypka. Spodziewa się on, że inflacja pozostanie na wysokim poziomie przez cały rok bieżący.

- Do celu inflacyjnego NBP trwale zejdziemy na przełomie 2009-2010 roku - powiedział Skrzypek, dodając: - Musimy się przyzwyczaić do wysokiej inflacji w tym roku. Poza globalnie rosnącymi cenami żywności i paliw, mamy do czynienia z podwyżkami cen energii i gazu w stopniu dotąd nie przewidywanym.

Szef banku centralnego nie obawia się jednak, iż ten wzrost inflacji będzie trwały i nie sądzi, żeby Polska nie spełniła kryterium inflacyjnego z Maastricht, ponieważ w okresie minimum 2 lat, kiedy złoty będzie przebywał w mechanizmie kursowym ERM2 (poprzedzającym przyjęcie euro), inflacja na pewno spadnie do wymaganego poziomu.

Lutowa projekcja inflacyjna NBP przewiduje, że \"przy założeniu niezmienionych stóp procentowych z 50% prawdopodobieństwem prognozowana inflacja utrzyma się w przedziale 3,6-4,7% w 2008 r. (wobec 2,2-3,5% w projekcji październikowej), 2,6-4,9% w 2009 r. (wobec 2,5-4,6%) oraz 2,1-4,8% w 2010 r. (październikowa projekcja nie obejmowała 2010 r.)\"

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) postanowiła podnieść stopy procentowe o 25 pb, do 5,50% w przypadku głównej stopy referencyjnej, biorąc pod uwagę lutową projekcję inflacyjną, która przewiduje, że roczne tempo wzrostu inflacji do połowy 2009 r. będzie \"istotnie wyższe\" od oczekiwanego w projekcji październikowej.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021