Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

13 operatorów dołączyło do projektu sieci szerokopasmowej

Autor: PAP
Dodano: 03-03-2008 15:38

Do końca 2011 r. 90% mieszkańców oraz 100% instytucji i firm w Małopolsce będzie mieć dostęp do szerokopasmowej sieci internetowej o przepustowości ok. 6 Mb.

Marszałek województwa małopolskiego podpisał w Krakowie porozumienie w tej sprawie z trzynastoma firmami telekomunikacyjnymi, które będą uczestniczyć w rozbudowie infrastruktury szerokopasmowej w regionie. Przed rokiem podobne porozumienie podpisano już z Telekomunikacją Polską.

Projekt pod nazwą Małopolska Sieć Szerokopasmowa (MSS) zakłada uzupełnienie i rozbudowanie szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w tych częściach regionu, gdzie jej budowa z punktu widzenia biznesu nie jest opłacalna. Dotyczy to na przykład odległych i mało zaludnionych obszarów.

Rozbudowa będzie realizowana w ramach partnerstwa publiczno- prawnego, bo w przypadku tego przedsięwzięcia interes publiczny jest zbieżny z interesem biznesowym firm telekomunikacyjnych.

- Angażujemy środki publiczne w budowę sieci tam, gdzie biznesowi jeszcze się to nie opłaca. Jednak jeśli powiąże się razem tych kilkunastu operatorów telekomunikacyjnych, to możemy uzyskać bardzo dobry efekt - oni oczywiście rozbudują system tam, gdzie się im opłaca ale widząc przyszłe korzyści włączą się też i tam, gdzie budujemy my - powiedział marszałek województwa małopolskiego, Marek Nawara.

Dzięki dostępowi do szerokopasmowej sieci obywatele i przedsiębiorcy z Małopolski, po wdrożeniu podpisu elektronicznego, będą mogli za pośrednictwem internetu np. rozliczać się z ZUS-em, fiskusem albo głosować w wyborach.

Pierwsze przetargi zostaną ogłoszone w najbliższych tygodniach, np. pod koniec marca rozpisany będzie przetarg na wyłonienie podmiotu nadzorującego przedsięwzięcie. Inwestycja ma ruszyć w styczniu '09. Będzie finansowana ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 oraz budżetu województwa. Łącznie będzie to kwota 150 mln zł. Małopolska Sieć Szerokopasmowa, przez co najmniej 5 lat od momentu jej uruchomienia, będzie własnością województwa małopolskiego.

Obecnie na 92,8% powierzchni Małopolski możliwy jest dostęp do sieci o przepustowości 1 Mb. Z kolei 89,2% powierzchni regionu pokryte jest siecią o przepustowości 2 Mb, a na 80,8% obszaru można korzystać z łączy 4 Mb. Tylko 34% powierzchni Małopolski pokryte jest siecią o przepustowości rzędu 6 Mb.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020