Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Wyższa inflacja to mniej inwestycji

Autor: KIG
Dodano: 03-03-2008 16:37

- Wzrost inflacji nie jest wywołany złym stanem polskiej gospodarki, a głównie czynnikami zewnętrznymi. Ufamy działaniom antyinflacyjnym podjętym przez Narodowy Bank Polski oraz Europejski Bank Centralny - to stanowisko Krajowej Izby Gospodarczej (KIG).

Według ekspertów KIG wzrost inflacji wywołany jest czynnikami zewnętrznymi, a przede wszystkim wzrostem popytu na żywność ze strony szybko rozwijających się gospodarek wschodzących oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na drożejące paliwa.

Wysoki poziom inflacji stanowi poważne zagrożenie dla każdej gospodarki, ponieważ ogranicza pozytywne efekty wzrostu gospodarczego. Wg KIG, wysoka inflacja powoduje wzrost stóp procentowych, a co za tym idzie wzrost kosztów kredytu, co wiąże się z ograniczeniem zdolności inwestycyjnych firm. Może to powodować ograniczenie tempa wzrostu gospodarczego.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021