Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Rząd wycofa skargę z ETS w sprawie UniCredito Italiano

Autor: PAP
Dodano: 04-03-2008 15:07

Rząd wycofa skargę z Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie koncentracji banków UniCredito Italiano SpA i HVB AG - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Jak podano w komunikacie, wniosek w tej sprawie, złożony przez ministra skarbu państwa, został zaakceptowany podczas posiedzenia rządu. Powodem wycofania skargi jest "zmiana sytuacji faktycznej i prawnej obu stron".

CIR przypomniało w komunikacie, że Skarb Państwa i Unicredito Italiano SpA podpisały 19 kwietnia 2006 r. porozumienie dotyczące istniejących kwestii spornych. Uregulowało ono zwłaszcza problemy dotyczące rynku funduszy inwestycyjnych (nie doszło do połączenia Pioneera Pekao TFI i BPH TFI).

"Sprawę ostatecznie przesądziło sprzedanie wyodrębnionych składników majątku BPH. W tej sytuacji nie istnieje więc przyczyna, która uzasadniałaby wszczęcie i kontynuowanie postępowania przed sądem" - poinformowało CIR.

W kwietniu '06 w Dzienniku Urzędowym KE ukazało się zawiadomienie o wpłynięciu sprawy z powództwa Polski przeciw KE o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z października 2005 r., uznającej fuzję UniCredit i HVB za zgodą z prawem UE. Polska zaskarżyła tę decyzję w lutym 2006 r. i nie wycofała skargi, mimo zawarcia 19 kwietnia 2006 r. porozumienia z UniCredit.

W październiku 2005 r. KE nie sprzeciwiła się fuzji UniCredit i HVB. Skutkiem tej fuzji miało być połączenie w Polsce banków należących do UniCredit i HVB, czyli Pekao SA i BPH. Nie chciał do tego dopuścić polski rząd, jednak ostatecznie zawarł porozumienie z włoskim inwestorem, przewidujące sprzedaż 200 oddziałów BPH z marką banku i częścią usług.

Polska domagała się przed ETS stwierdzenia nieważności decyzji KE z 18 października ub.r. oraz zapłaty przez Komisję kosztów postępowania.

Strona polska wspierała swoje argumenty zarzutami, że KE niewłaściwie oceniła skutki koncentracji, nie wzięła pod uwagę historii sektora bankowego w Polsce oraz źle oceniła przyczyny, dla których rząd polski wprowadził ograniczenia inwestycji w przypadku prywatyzacji banków państwowych.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021