Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Lukas Bank miał 252,5 mln zł zysku

Autor: ISB
Dodano: 04-03-2008 17:00

Lukas Bank miał wg nieaudytowanych danych 252,5 mln zł zysku netto w ub.r. wobec 264,4 mln zł rok wcześniej. Spadek wyniku spowodowany jest rozwojem sieci placówek, która powiększyła się w skali roku o 56 do 331 oddziałów.

Jak poinformowało biuro prasowe banku: - Kontynuowaliśmy nasz plan agresywnego wzrostu organicznego poprzez m.in. intensywny rozwój sieci sprzedaży. Rozwijający się biznes wymaga dalszego inwestowania związanego z rozwojem w nowych obszarach biznesowych. Ten rozwój daje już efekty w postaci wzrostu sprzedaży i stałego powiększania się bazy klientów.

Należności od klientów i sektora budżetowego wzrosły do 6,48 mld zł wobec 4,43 mld zł rok wcześniej, a zobowiązania wobec klientów i sektora budżetowego wzrosły do 1,98 mld zł wobec 754 mln zł rok wcześniej.

Liczba rachunków osobistych zwiększyła się o 13,1% w skali roku do 845,5 tys., w tym 302,4 tys. to rachunki z dostępem do Internetu. Liczba rachunków firmowych wzrosła do 34,9 tys. tj. o 77,2% licząc rok do roku.

Liczba kart płatniczych zwiększyła się o 43,2% do 1,669 tys., w tym liczba kart kredytowych wzrosła o 46,2% do 1,179 tys. na koniec ub.r.

Na koniec roku Lukas Bank dysponował siecią 331 placówek i centrów kredytowych, w tym 56 zostało otwartych w 2007 r.

Wynik z działalności wzrósł o 14,4% w skali roku do 1,16 mld zł na koniec ub.r.

Koszty działania banku wyniosły 620,4 mln zł i były wyższe o 23,4% w porównaniu z 2006 r.

Fundusze własne banku wzrosły do 908,3 mln zł wobec 886,3 mln zł rok wcześniej. Aktywa banku zwiększyła się o 38% w skali roku do 8,44 mld zł na koniec 2007 r.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021