Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Unijni ministrowie finansów wzywają banki do ujawnienia strat

Autor: pb.pl
Dodano: 04-03-2008 21:25

Ministrowie finansów państw Unii Europejskiej wezwali banki do ujawnienia strat spowodowanych przez kryzys amerykańskich kredytów hipotecznych subprime.

- Natychmiastowe i pełne ujawnienie strat jest najistotniejsze dla przywrócenia zaufania na rynkach - głosi oświadczenie.

W minionym półroczu banki, w tym tak uznane jak UBS i Credit Suisse, odpisały łącznie ponad 150 mld USD tytułem strat na inwestycji w papiery oparte na amerykańskich kredytach hipotecznych.

Wspólne oświadczenie 27 ministrów finansów państw UE ostrzega o możliwości "dalszych i większych" strat banków w raportach finansowych za ostatni kwartał 2007. Szefowie finansów ostrzegli również, że dalsze problemy rynku kredytu mogą rozlać się na całą gospodarkę Europy i USA.

Komisarz Joaquin Almunia stwierdził, że międzynarodowy system finansowy jest wciąż w stanie rozchwiania i potrzeba będzie więcej czasu niż oczekiwano na jego stabilizację. Zaznaczył jednak, że państwa UE nie wiedzą potrzeby zmieniania priorytetów ustanowionych w październiku ub.roku, m.in. zwiększoną wymianę informacji między regulatorami rynków finansowych poszczególnych państw.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021