Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Giełda tworzy "Listę Alertów"

Autor: PAP
Dodano: 05-03-2008 19:52

Na rynku regulowanym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych ma powstać "Lista Alertów" - poinformowała giełda w środowym komunikacie.

- Spółka zostanie zakwalifikowana na "Listę Alertów", gdy ogłoszono upadłość emitenta, wartość kapitalizacji emitenta nie przekracza 5 mln euro, obrót akcjami emitenta charakteryzuje się
niskim poziomem płynności lub występuje bardzo wysoka zmienność kursu akcji emitenta - napisano.

- W przypadku zakwalifikowania akcji emitenta na "Listę Alertów", zarząd giełdy może podjąć jedną z następujących czynności: oznaczyć w sposób szczególny nazwę akcji emitenta w serwisach
informacyjnych giełdy lub CGW, usunąć akcje z portfela indeksów giełdowych i/lub przenieść akcje do notowań w systemie kursu jednolitego - czytamy w komunikacie.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021