Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Rentowności obligacji wybranych państw

Autor: PAP
Dodano: 01-02-2021 07:37

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2021-02-01 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,03 0,03 0,07 0,09 -0,02 1,52
Polska 5-letnie 0,56 0,57 0,40 0,46 0,38 1,87
Polska 10-letnie 1,16 1,18 1,21 1,25 1,15 2,23
Węgry 3-letnie 1,03 1,02 1,04 0,70 1,27 0,51
Węgry 5-letnie 1,45 1,43 1,45 1,38 1,72 1,35
Węgry 10-letnie 2,31 2,26 2,28 2,09 2,29 2,16
Czechy 2-letnie 0,28 0,25 0,22 0,13 0,00 1,80
Czechy 5-letnie 0,90 0,83 0,79 0,82 0,58 1,56
Czechy 10-letnie 1,40 1,37 1,32 1,28 1,07 1,56
Turcja 2-letnie 14,19 14,22 14,22 14,37 13,99 9,86
Turcja 5-letnie 12,89 12,88 13,07 12,70 13,97 10,08
Turcja 10-letnie 12,54 12,53 12,88 12,48 12,80 9,90
Irlandia 2-letnie -0,68 -0,69 -0,65 -0,71 -0,69 -0,50
Irlandia 5-letnie -0,57 -0,59 -0,55 -0,63 -0,63 -0,36
Irlandia 10-letnie -0,19 -0,22 -0,20 -0,30 -0,27 -0,11
Włochy 2-letnie -0,33 -0,33 -0,22 -0,42 -0,37 -0,20
Włochy 5-letnie 0,07 0,06 0,17 0,00 0,07 0,35
Włochy 10-letnie 0,64 0,64 0,75 0,56 0,69 0,95
Portugalia 2-letnie -0,68 -0,67 -0,64 -0,73 -0,60 -0,43
Portugalia 5-letnie -0,45 -0,46 -0,41 -0,45 -0,40 -0,10
Portugalia 10-letnie 0,04 0,02 0,07 0,03 0,10 0,31
Hiszpania 2-letnie -0,54 -0,54 -0,49 -0,63 -0,57 -0,40
Hiszpania 5-letnie -0,37 -0,38 -0,32 -0,41 -0,33 -0,19
Hiszpania 10-letnie 0,10 0,07 0,12 0,05 0,13 0,30
Niemcy 2-letnie -0,73 -0,75 -0,71 -0,72 -0,81 -0,64
Niemcy 5-letnie -0,74 -0,75 -0,72 -0,74 -0,83 -0,59
Niemcy 10-letnie -0,52 -0,54 -0,51 -0,57 -0,64 -0,38
Francja 2-letnie -0,62 -0,61 -0,59 -0,70 -0,73 -0,58
Francja 5-letnie -0,65 -0,66 -0,62 -0,67 -0,70 -0,45
Francja 10-letnie -0,28 -0,31 -0,28 -0,34 -0,35 -0,12
Wielka Brytania 2-letnie -0,11 -0,11 -0,13 -0,15 -0,06 0,43
Wielka Brytania 5-letnie -0,03 -0,04 -0,04 -0,07 -0,07 0,38
Wielka Brytania 10-letnie 0,33 0,29 0,31 0,21 0,22 0,52
Japonia 2-letnie -0,12 -0,11 -0,12 -0,12 -0,12 -0,14
Japonia 5-letnie -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 -0,09 -0,17
Japonia 10-letnie 0,06 0,05 0,05 0,02 0,04 -0,07
USA 2-letnie 0,11 0,11 0,11 0,12 0,15 1,31
USA 5-letnie 0,43 0,42 0,40 0,36 0,38 1,31
USA 10-letnie 1,08 1,07 1,03 0,91 0,87 1,51

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021