Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji przyjął projekt ustawy o cyberbezpieczeństwie ze zmianami

Autor: PAP
Dodano: 15-02-2021 14:21

Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji przyjął ze zmianami i skierował do dalszych prac projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i ustawy Prawo telekomunikacyjne - poinformowano w poniedziałek Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt, do którego uwagi rozpatrzył Komitet, wprowadza definicję incydentu telekomunikacyjnego, który może spowodować poważne obniżenie jakości lub przerwanie ciągłości świadczenia usług komunikacji elektronicznej. Opracowywana ustawa definiuje również sposób postępowania w przypadku wystąpienia incydentu telekomunikacyjnego i określa obowiązki przedsiębiorców komunikacji elektronicznej.

Projekt przyjęto ze zmianami i skierowano do dalszych prac, rekomendując go Stałemu Komitetowi Rady Ministrów lub właściwym komitetom z zaleceniem przeprowadzenia konsultacji.

Wcześniej uwagi do projektu złożyli Minister Aktywów Państwowych, Minister Infrastruktury, Minister Zdrowia, Prezes Rządowego Centrum Legislacji, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Obrony Narodowej, Minister Klimatu i Środowiska, a także Minister Cyfryzacji.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021