Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Jak radzimy sobie z miliardami na drogi i kolej?

Autor: Tomasz Elżbieciak
Dodano: 22-02-2021 13:30

164 mld zł na inwestycje drogowe oraz 76 mld zł na projekty kolejowe - to wartość programów inwestycyjnych prowadzonych obecnie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP PLK Polskie Linie Kolejowe. Podczas EEC Trends sprawdziliśmy, jak przebiega ich realizacja na zbliżającym się do finału etapie.


Gdy mowa o funduszach unijnych, to wzrok w pierwszej kolejności kieruje się w stronę GDDKiA i PKP PLK, które realizują rekordowej wartości programy inwestycyjne.

W przypadku tej pierwszej to Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) o wartości ok. 164 mld zł. W 2021 r. GDDKiA weszła z frontem realizowanych projektów o wartości ponad 60 mld zł, co stanowi ok. 37 proc. tej kwoty. Zakończono już zadania warte 44,7 mld zł (ok. 27 proc. ogólnej wartości programu).

Wciąż potężne kwoty oczekują na uruchomienie: projekty w przetargach są warte 20,7 mld zł (ok. 13 proc.), a w przygotowaniu kolejne 38,4 mld zł (ok. 23 proc.).

Wielomiliardowe inwestycje trwają również na torach. Krajowy Program Kolejowy do 2023 r. jest wart ok. 76 mld zł. Rok 2021 PKP PLK rozpoczęły z projektami w realizacji na kwotę 50,4 mld zł, czyli w toku były projekty stanowiące 66 proc. wartości całego programu. Zakończono zadania warte 17,5 mld zł (23 proc.). W przetargach znajdowały się prace za ok. 3,4 mld zł (5 proc.), a w przygotowaniu - za 4,2 mld zł (6 proc.).


Podczas EEC Trends odbyła się debata „Inwestycje infrastrukturalne w nowej perspektywie finansowej”, której część dotyczyła m.in. mocy wykonawczych, kondycji branży budowlanej oraz współpracy na linii zamawiający-wykonawca.

Jej uczestnikami byli:


Zapraszamy do obejrzenia retransmisji całej debaty (dyskusja, w której uczestniczyli wymienieni paneliści, zaczyna się po 1 godzinie i 8 minucie debaty).- Pewnie gdybyśmy mieli możliwość prowadzenia robót niezależnie od ruchu przewozowego, moglibyśmy "przerabiać" w ciągu roku znacznie większe pieniądze, niż do tej pory nam się udaje - podkreślał Arnold Bresch.

- Cały czas jest jeszcze ambitny plan do zrealizowania, ale GDDKiA - mimo pandemii - wydaje tych środków na inwestycje coraz więcej. W ubiegłym roku było to prawie 15 mld zł, a w tym roku plany są na bardzo podobnym poziomie - powiedział Tomasz Kwieciński.

- Kumulacja inwestycji może powodować perturbacje z dostępem do podwykonawców i dostawców. Istotne jest również to, żeby zapewnić sprawność organizacyjną administracji, która odpowiada za wydawanie rożnego rodzaju zgód i pozwoleń - akcentował Adam Poliński.

- Dla nas najważniejsza jest informacja o alokacji środków na następną perspektywę i zwiększenie dynamiki ogłaszania przetargów, bo - moim zdaniem - panika na rynku związana jest z perspektywą zaniku zamówień - komentowała Marita Szustak.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021