Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Eurostat: w styczniu ceny w Polsce wzrosły bardziej niż w grudniu

Autor: PAP/rs
Dodano: 23-02-2021 11:13 | Aktualizacja: 23-02-2021 11:25

Ceny liczone według HICP w Polsce w styczniu w ujęciu rocznym wzrosły o 3,6 proc. wobec 3,4 proc. w grudniu - podał Eurostat.

Miesięcznie ceny wzrosły o 0,9 proc.

Liczony przez GUS wskaźnik CPI w styczniu wyniósł 2,7 proc. rdr i 1,2 proc. mdm.

Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym, zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI tylko z wydatków budżetów domowych.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021