Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Brak zaufania barierą w e-zakupach

Autor: PAP
Dodano: 16-03-2008 09:01

28 proc. skarg prowadzonych w 2007 r. przez Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) dotyczyło zagranicznych zakupów przez internet.

Według ECK, najczęściej spotykanym problemem jest niedostarczenie towaru, mimo opłacenia zamówienia przez klienta. Druga duża grupa spraw dotyczy odmowy uznania prawa do odstąpienia od umowy.

15 marca, po raz siódmy jest obchodzony Europejski Dzień Konsumenta. W tym roku pod hasłem "zanim klikniesz - poznaj swoje prawa".

Zdaniem Piotra Stańczaka z ECK, mimo stałego wzrostu obrotów sklepów internetowych w UE, wciąż pozostają problemy, które ograniczają zaufanie konsumentów do tej formy zakupów. Świadczy to o niskiej świadomości praw konsumentów prowadzących działalność w internecie.

Spore trudności sprawiają konsumentom błędy lub braki w opisach produktów. Np. jedna z osób, która złożyła skargę do ECK, kupiła w zagranicznym sklepie elektroniczną mapę Europy do nawigacji samochodowej. Niestety okazało się, że mapa nie zawiera Polski.

Zdarzają się także problemy z zaniżoną jakością zamówionych produktów lub dostarczenie towaru zupełnie innego niż w zamówieniu.

Niektóre zagraniczne witryny nie zgadzają się na sprzedaż towarów klientom z Polski. Kierują ich do polskiej wersji sklepu, gdzie ceny są wyższe. Takie praktyki zniechęcają konsumentów do korzystania z zagranicznych e-sklepów.

Z danych ECK wynika, że polscy konsumenci kupują za granicą głównie sprzęt elektroniczny - laptopy, części komputerowe, aparaty fotograficzne i zestawy kina domowego.

Według Stańczaka, częstym problemem przy zakupach w zagranicznych sklepach internetowych jest bariera językowa, która powoduje, że warunki zawieranej umowy nie do końca są zrozumiałe. Takie niezrozumienie obciąża konsumenta i nie może być podstawą do skargi.

Konsumenci nie zwracają też uwagi na zasięg obowiązywania gwarancji i często mogą stanąć przed koniecznością wysłania sprzętu do naprawy do innego kraju UE. W tym przypadku obowiązek sprawdzenia zasad gwarancji także spoczywa na kupującym.

Istotne jest także sformułowanie umowy kupna-sprzedaży. Musi ona zawierać cenę (wraz z podatkami i umowami manipulacyjnymi), informacje o wszystkich innych kosztach i określenie warunków dostaw, sposób anulowania zamówienia, a także sposoby zapłaty.

ECK zwraca uwagę, że e-klienci są bardziej chronieni przez unijne przepisy niż osoby kupujące w tradycyjnych sklepach. Oprócz prawa do reklamacji towaru na podstawie niezgodności z umową mogą oni bez żadnych konsekwencji odstąpić od umowy w ciągu maksimum 7 dni.

W Polsce konsumenci mają 10 dni na odstąpienie od umowy zawartej przez internet, w Niemczech aż 14 dni, a w Wielkiej Brytanii tylko 7 dni. Z tego prawa nie mogą skorzystać jednak osoby nabywające usługi transportowe (np. zakup biletów lotniczych), gastronomiczne i wykupujące miejsca hotelowe.

Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) działa w Polsce od roku 2005. Prowadzi ono działalność informacyjno-doradczą dla konsumentów w zakresie praw konsumentów w UE oraz pomaga w polubownym rozwiązywaniu sporów transgranicznych.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020