Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Hann prezesem BOŚ, Lusztyn członkiem zarządu mBanku. Jest zgoda KNF

Autor: PAP/TE
Dodano: 03-03-2021 18:05 | Aktualizacja: 03-03-2021 18:54

Komisja Nadzoru Finansowego wydała w środę zgodę na objęcie przez Wojciecha Hanna stanowiska prezesa Banku Ochrony Środowiska. Hann był dotychczas wiceprezesem, kierującym pracami zarządu. Ponadto KNF zezwoliła Markowi Lusztynowi na objęcie funkcji członka zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności mBanku. W obu przypadkach zgoda zapadła jednomyślnie.

Wojciech Hann poprzednio był wiceprezesem BGK, nadzorującym obszar sprzedaży i produktów. Był również dyrektorem zarządzającym departamentu rynków kapitałowych Ipopema Securities. Przez 9 lat, jako Partner w Deloitte odpowiadał za tworzenie i realizację projektów doradztwa w zakresie fuzji i przejęć w Europie Środkowej w sektorze energetycznym.

Ponad 58 proc. akcji BOŚ ma Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ponad 8,6 proc. posiada jeden z funduszy PFR, a ponad 5,5 proc. - Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

Lusztyn do połowy 2020 r. był wiceprezesem Pekao. Jako powód jego rezygnacji podawano zakończenie prowadzonych przez niego projektów.

Sam Lusztyn podkreślał wtedy, że przez 20 lat pracy w Pekao udało mu się zbudować "znakomity zespół zarządzający ryzykiem, który gwarantuje utrzymanie dotychczasowej dobrej praktyki podejścia do zarządzania ryzykami w Banku".

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021