Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Ceny produkcji w lutym rdr wzrosły o 2,0 proc. - GUS

Autor: PAP
Dodano: 18-03-2021 10:00

Ceny produkcji przemysłowej w lutym 2021 r. wzrosły rdr o 2,0 proc., w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,8 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w lutym wzrosły o 1,3 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,5 proc.

Poniżej tabela ze szczegółami:

luty luty styczeń styczeń
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 2,0 0,8 1,0* 1,0*
górnictwo i wydobywanie 15,5 2,7 11,3* 3,0*
przetwórstwo przemysłowe 1,5 0,8 0,4* 1,1*
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1,2 0,1 1,8* 0,2*
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 3,1 0,1 3,4* 0,3*
PRODUKCJA BUDOWLANA 2,4 0,2 2,4* 0,3*

* - dane skorygowane

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021