Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Odpisy pogorszą wyniki Open Finance za 2020 rok

Autor: ICH
Dodano: 18-03-2021 16:15 | Aktualizacja: 18-03-2021 16:18

Grupa Open Finance w wynikach za 2020 rok ujmie odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości inwestycji w Noble Funds TFI i utraty wartości firmy Open Brokers. 18 marca 2021 przed godziną 14 kurs akcji spółki spadał o 20 proc.

Zarząd Open Finance poinformował, że w trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Open Finance sporządzonego za 2020 rok stwierdzono konieczność dokonania odpisów, które będą miały znaczący wpływ na skonsolidowany wynik finansowy grupy.

Odpisy na Noble Funds TFI i Open Brokers

Grupa wykonała test na utratę wartości inwestycji w Noble Funds TFI i stwierdziła konieczność dokonania odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości inwestycji o kwotę 15,269 mln zł, co będzie skutkowało korektą wyniku skonsolidowanego za rok 2020 o kwotę 15,269 mln zł brutto.

Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021