Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

RPP zaleca stopniowe podwyżki stóp procentowych

Autor: Gazeta Wyborcza
Dodano: 21-03-2008 05:29

Na posiedzeniu rady Polityki Pieniężnej w lutym (podobnie jak w styczniu) złożono wniosek o podwyżkę stóp od razu o pół punktu procentowego. Nie uzyskał większości, Rada opowiedziała się za stopniowym podnoszeniem stóp.

Z zapisu dyskusji opublikowanego przez NBP wynika, że zdaniem członków Rady inflacja rośnie w efekcie czynników, na które polityka pieniężna nie ma wpływu. Mimo to większość uznała, że trzeba przeciwdziałać wzrostowi inflacji netto i hamować oczekiwania inflacyjne - czytamy w "Gazecie Wyborczej".

Rada zwracała uwagę na rosnące koszty pracy, jednak niektórzy członkowie zauważali, że najnowsze dane mogą być niereprezentatywne ze względu na zmianę próby firm uczestniczących w badaniu GUS. Gdy jedni mówili o tym, że realne stopy procentowe w Polsce są relatywnie wysokie, inni odpowiadali, że muszą być wyższe, by utrzymać inflację w ryzach w sytuacji, gdy wzrost gospodarczy jest bardzo szybki.

Większość RPP uznała, że podwyżki stóp powinny być stopniowe, by nie wpływać na kurs złotego. Stopy podniesiono o 0,25 pkt proc. - podaje "GW"


Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021