Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

CUPT: 78,4 mld zł wykorzystano w Polsce z POIiŚ 2014-2020

Autor: PAP
Dodano: 26-03-2021 18:17

78,4 mld zł wykorzystano w Polsce z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-2020 - poinformowało w piątek Centrum Unijnych Projektów Transportowych na Twitterze.

"78 400 000 000. Dokładnie tyle do dnia dzisiejszego zostało wykorzystanych Funduszy UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko POIiŚ (Perspektywa 2014 - 2020)" - napisano na Twitterze. Dodano, że zrealizowano w sumie 313 projektów.

Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) jest programem, na który w perspektywie finansowej 2014-2020 przeznaczono 27,4 mld euro. Jak czytamy na stronie CUPT, środki z Programu w szczególności finansują takie dziedziny jak: gospodarka niskoemisyjna; ochrona środowiska; przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu; transport i bezpieczeństwo energetyczne; ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe. Najwięcej środków zasila przedsięwzięcia transportowe, a więc drogi, koleje, transport miejski, lotniczy i morski. Głównymi odbiorcami wsparcia są podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Wsparcie kierowane jest również do przedsiębiorców.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021