Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Ceny produkcji w marcu rdr wzrosły o 3,9 proc. - GUS

Autor: PAP
Dodano: 21-04-2021 10:01

Ceny produkcji przemysłowej w marcu 2021 r. wzrosły rdr o 3,9 proc., w ujęciu miesięcznym wzrosły o 1,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w marcu wzrosły o 3,4 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 1,0 proc.

Poniżej tabela ze szczegółami:

marzec marzec luty luty
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 3,9 1,3 2,2* 1,0*
górnictwo i wydobywanie 23,3 4,1 15,4* 2,6*
przetwórstwo przemysłowe 3,3 1,3 1,6* 0,9*
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2,3 0,2 2,2* 1,1*
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 3,5 0,5 3,3* 0,3*
PRODUKCJA BUDOWLANA 2,6 0,4 2,4 0,2

* - dane skorygowane

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021