Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

KNF żąda zawieszenia obrotu akcjami 10 spółek

Autor: PAP/rs
Dodano: 05-05-2021 09:43 | Aktualizacja: 05-05-2021 09:53

KNF skierowała w środę do GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami Baltic Bridge, Fast Finance w restrukturyzacji, Invista, Noble Financials, Novavis Group, One, Sfinks Polska, Elektrociepłownia „Będzin”, Braster w restrukturyzacji i IDM SA - podała KNF w komunikacie.

Powodem zawieszenia było nieprzekazanie do publicznej wiadomości raportu rocznego lub skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020, bądź przekazanie niekompletnego raportu rocznego lub skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020 (tj. niezawierającego sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2020 rok), w terminie określonym przepisami prawa.

KNF podała, że zawieszenie obrotu instrumentami nastąpiło od dnia 5 maja 2021 roku.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021