Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Kościół przejmie Ministerstwo Finansów?

Autor: Rzeczpospolita
Dodano: 03-04-2008 11:00

Zgromadzenie Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo z Krakowa wystąpiło do Ministerstwa Finansów o zwrot gruntu, na którym posadowiony jest... gmach resortu, pisze "Rzeczpospolita".

Teren wart jest ok. 200 mln zł. Księża nie są jednak chciwi. Możemy wziąć inny grunt, z upustem - mówią.

Na trzech hektarach wyjątkowo atrakcyjnego terenu przy ul. Świętokrzyskiej w centrum Warszawy znajdowały się przed wojną ogrody i zabudowania przynależne do Zgromadzenia przy parafii św. Krzyża, mówi mec. Adam Leszczyński, pełnomocnik księży.

Adwokat twierdzi, że teren ten został Zgromadzeniu zabrany, gdy po 1945 r. wszedł w życie dekret warszawski i nieruchomości przeszły na własność warszawskiej gminy.

Roszczeniami zajmuje się Komisja Majątkowa przy MSWiA. Rozpatruje ona wnioski strony kościelnej o zwrot nieruchomości, które kiedyś przejęło państwo. Roszczenie Zgromadzenia jest jednym z najwyższych rozpatrywanych kiedykolwiek przez komisję.

Może ona przyznać Misjonarzom grunty zamienne np. z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021