Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

KNF zmieni politykę zatwierdzania prospektów emisyjnych

Autor: ISB
Dodano: 03-04-2008 18:15

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) odchodzi od dotychczasowej polityki szczegółowego weryfikowania prospektów emisyjnych oraz wielokrotnego zgłaszania swoich uwag. Zmiany zaczną obowiązywać od początku maja, poinformował w czwartek przewodniczący KNF, Stanisław Kluza.

- W ostatnich latach liczba podmiotów wchodzących na Giełdę Papierów Wartościowych zdynamizowała się - zaznaczył Kluza na konferencji prasowej. Jednocześnie podkreślił, że rynek zdobył doświadczenie niezbędne, żeby emitenci razem z doradcami mogli lepiej i bardziej odpowiedzialnie przygotowywać prospekty emisyjne.

Przedstawiciele KNF podkreślali, że większość prospektów, które do nich trafiają ma poważne błędy i luki, które powinni wychwycić doradcy już na etapie przygotowywania dokumentu.

- Utrzymywanie dotychczasowego zaangażowania Komisji w prace nad prospektem nie jest już wskazane - powiedział dr Mariusz Poślad z KNF. Wyjaśnił, że nowa polityka KNF będzie pozwalała na szybsze dopuszczanie dobrych prospektów, ale spowoduje odrzucanie nierzetelnie przygotowanych i złych.

Według Poślada, do tej pory emitenci i doradcy lekceważyli często proces przygotowywania prospektu, wiedząc że KNF i tak wskaże punkty wymagające zmiany. Z wypowiedzi pracowników KNF wynika, że urząd nadal będzie zgłaszał pytania i zastrzeżenia dla prospektów, ale nie będzie już ich wielokrotnie powtarzał. Częściej będzie też wykorzystywał możliwość ich odrzucenia.

- Z zadowoleniem przyjęliśmy decyzję KNF. Nie chodzi tylko o zmianę procedur, ale spojrzenie na rynek w dłuższej perspektywie - powiedział członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych Adam Maciejewski, który liczy, że nowa polityka przełoży się na zwiększenie liczby spółek debiutujących na giełdzie.

KNF zapowiedział, że w wyniku zmiany podejścia, prawidłowe prospekty składane przez spółki wchodzące na giełdę będą akceptowane w ciągu 20 dni roboczych, a prospekty spółek już notowanych - w 10 dni roboczych.

- Chodzi o usprawnienie procesu wejścia spółki na giełdę - powiedział prezes Związku Maklerów i Doradców Adam Ruciński. Jego zdaniem, zmiany nie wpłyną na zwiększenie kosztów dla emitentów.

Wiceprezes KNF Artur Kluczny zapewnił, że KNF będzie zmieniał swoje nastawienie stopniowo.

- Nowa polityka będzie dotyczyła już spółek, które swoje prospekty złożą w maju, w pełni zaczniemy ją stosować we wrześniu - zapowiedział Kluczny.

W 2007 r. KNF zatwierdził 133 prospekty i 581 aneksów. W tym roku urząd zatwierdził już 45 prospektów, z czego 28 złożonych w związku z ofertami pierwotnymi.

Rzecznik KNF Łukasz Dajnowicz poinformował ISB, że obecnie w urzędzie toczy się 47 aktywnych postępowań w związku z ofertami pierwotnymi i 16 w związku z ofertami wtórnymi.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021