Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Poranny komentarz: Rynki chwilowo nie chcą spadać

Autor: DM IDMSA (Piotr Kaczmarek)
Dodano: 07-04-2008 10:25

Ostatni tydzień przyniósł zdecydowaną poprawę sentymentu do rynków akcji. Najważniejszą sesją był wtorek, który przyniósł wyraźne zwyżki światowych indeksów, lecz również piątkowe notowania dobrze oddają pro-wzrostowy charakter handlu.

Po bardzo słabych danych z amerykańskiego rynku pracy doszło gwałtownej reakcji podażowej, lecz już po kilku minutach doszło do stabilizacji, a później do odrobienia wszystkich strat. Interpretacja wydaje się być prosta: rynki chwilowo nie chcą spadać.

Z punktu widzenia analizy technicznej kluczowym wydarzeniem jest przełamanie oporu 3020 punktów, co polepsza krótkoterminowe perspektywy WIG20. Indeks średnioterminowo nadal porusza się w ruchu bocznym, lecz ostatnie sesję zwiększają szansę na to, że dojdzie do ponownego testowania górnego ograniczenia tej szerokiej konsolidacji. Jest to strefa 3100-3150 punktów. Do dalszych wzrostów potrzebne by już były poważne sygnały z rynków zagranicznych, które znajdują się obecnie w podobnych miejscach. Najbliższym istotnym wsparciem jest poziom 2900 punktów. Patrząc z szerszej perspektywy wspomnianego ruchu bocznego może on być "bezkarnie" przełamany, lecz w najbardziej optymistycznym wariancie należy założyć, że indeks nie powinien wracać poniżej tego poziomu.

Poprawa sytuacji w ostatnich dwóch tygodniach nie dała na razie żadnych poważniejszych średnioterminowych sygnałów na rynku. Krótkoterminowo jednak znowu może wzrosnąć apetyt na ryzyko, co jest ważne dla szybszych graczy. Warto zatem obserwować spółki, które znajdują się w węższych ruchach bocznych, lub w takich formacjach technicznych jak flagi czy trójkąty. Na najbliższych sesjach jest szansa na kilka udanych wybić i kilkudniowych, wyraźnych wzrostów na wybranych walorach.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021