Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Fundusze norweskie w drodze do polskich firm. Podpisano pierwsze umowy

Autor: Tomasz Wolf
Dodano: 09-06-2021 10:33

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała pięć pierwszych umów z beneficjentami programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”. Łącznie do pięciu firm trafi prawie 17,5 mln zł. Dofinansowanie z Funduszy Norweskich otrzymają projekty, które wprowadzają technologie poprawiające jakość życia, zielone technologie oraz innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich. Pomoc przyznano 104 projektom w trzech schematach konkursowych o całkowitej wartości dofinansowania wynoszącej ok. 73 mln euro.

Pierwsze umowy z beneficjentami konkursu 8 czerwca w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podpisał zastępca prezesa PARP Marcin Czyża. Wśród beneficjentów są: Firma Usługowo Handlowa Holdmar Szymański Sławomir, WTW Poland oraz MS Consulting Group s.c. M. Sobczak, M. Sobczak-Solarska. Oprócz tego dwie kolejne umowy zostały podpisane elektronicznie za pomocą podpisu kwalifikowanego z Jeven i 3Bird K. Gajko J. Ksepko.

W spotkaniu uczestniczył również Konrad Konieczny, Programme Officer w Innovation Norway – norweskiego Partnera w realizacji programu.

– Łącznie aż 78 projektów otrzyma dofinansowanie na kwotę prawie 50 mln euro w schemacie „Technologie przyjazne środowisku”, 12 projektów na sumę niemal 10 mln euro w ramach schematu „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich” oraz 14 projektów na kwotę niecałych 14 mln euro w schemacie „Technologie poprawiające jakość życia” – wylicza Marcin Czyża, zastępca prezesa PARP. - Dzięki grantom z Funduszy Norweskich będziemy w stanie nie tylko poprawić konkurencyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw, ale również wesprzeć ich w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług ważnych dla naszego środowiska oraz społeczeństwa. Aż 27 spośród projektów, które uzyskały wsparcie w programie, to projekty partnerskie, realizowane we współpracy z podmiotami norweskimi – dodaje Marcin Czyża.

Zielone innowacje

W schemacie „Technologie przyjazne środowisku” granty otrzymają projekty inwestycyjne w szeroko rozumianym sektorze produkcji przemysłowej, a także w branży przetwórstwa odpadów. Na wsparcie mogły liczyć projekty rozwojowe i inwestycyjne. Mają one przyczyniać się do podniesienia konkurencyjności firm i jednoczesnego ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko działalności własnej przedsiębiorcy lub też produktów, które wprowadzi on na rynek.

– Zależy nam na jak najlepszym stymulowaniu zielonych innowacji oraz rozwoju biznesu i konkurencyjności na polskim rynku. Współczesne firmy, które chcą się rozwijać, nie mogą pominąć w tym procesie kwestii środowiskowych. To droga, którą warto podążać, chodzi bowiem o przyszłość nas wszystkich – komentuje Anders Eide, ambasador Norwegii w Polsce.

Dofinansowanie otrzymają również, w schemacie „Technologie poprawiające jakość życia”, rozwiązania technologiczne, które poprawią jakość życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa. W szczególności mają też odpowiadać na potrzeby i poprawę jakości życia osób starszych.

Beneficjenci konkursu

Projekt Firmy Usługowo Handlowej Holdmar Szymański Sławomir dotyczy wdrożenia innowacyjnego procesu przetwarzania złomu mieszaniny metali oraz elektroodpadów.

– Dzięki grantowi będziemy w stanie prężniej się rozwijać, co przysłuży się zarówno rozwojowi firmy, jak i środowisku. Przewidujemy, że wprowadzenie w życie planowanych innowacji przełoży się na zwiększenie ilości odpadu przetworzonego i odzyskanego, a także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych odprowadzanych do atmosfery – ocenia Sławomir Szymański, właściciel firmy.

Celem projektu firmy WTW Poland jest opracowanie i wprowadzenie do oferty nowego produktu – specjalnej grupy turbin, które znajdą swoje zastosowania w małych elektrowniach wodnych.

– Dofinansowanie pozwoli nam nie tylko na rozwój firmy. W naszych planach jest też kampania informacyjna, która pozwoli zwiększyć społeczną świadomość związaną z innowacjami w obszarze wód śródlądowych, w tym nowych procesów i produktów – wyjaśnia Mateusz Wiszniewski, wiceprezes zarządu WTW Poland.

MS Consulting Group s.c. M. Sobczak, M. Sobczak-Solarska chce wprowadzić na rynek innowacyjną usługę Independent Living. Celem projektu jest także opracowanie i wdrożenie rozwiązań technologicznych wspierających codzienne życie osób starszych i poprawiających bezpieczeństwo i jakość życia.

Umowy do końca 2021 roku

PARP będzie kontynuowała podpisywanie umów z beneficjentami do końca 2021 roku. Ponadto w czerwcu planowane jest ogłoszenie kolejnej listy projektów rekomendowanych do dofinansowania. Będą to wyniki w ostatniej z czterech linii konkursowych - Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet.

„Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” to program wspierania rozwoju firm, którego operatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. To jeden z dwunastu programów w Polsce, opracowanych i finansowanych w ramach funduszy norweskich i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Został opracowany przez PARP we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju oraz Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli, Ambasadą Norwegii i norweską agencją ds. innowacji – Innovation Norway.

Czytaj: Sescom rozwija program wodorowy i celuje w rynek obrotu zieloną energią

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021