Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Kraje G7 chcą przeciwdziałać ucieczce przemysłu od opłat klimatycznych

Autor: PIM
Dodano: 14-06-2021 13:30

Border carbon tax jeszcze się nie pojawił, ale już skłania kraje spoza Europy do szukania wspólnej polityki klimatycznej. Graniczna opłata wyrównawcza może uderzyć także w towary z niektórych krajów G7.

"Dostrzegamy ryzyko ucieczki emisji i będziemy współpracować, aby zaradzić temu ryzyku i dostosować nasze praktyki handlowe do zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego" - napisali w cytowanym przez agencję Reuters wspólnym oświadczeniu przywódcy G7.

Unia Europejska od dawna wzywa do stworzenia jednolitych zasad ochrony klimatu, a tym samym warunków konkurowania na globalnym rynku. 

Czytaj także: Cło węglowe jak kij - ma dwa końce, którymi może przyłożyć

Wspólne stanowisko pojawiło się na kilka tygodni przed zaprezentowaniem przez Unię Europejską planów tzw. border carbon tax, czyli granicznej opłaty wyrównawczej, która ma wyrównać przynajmniej na unijnym rynku szanse obciążonych coraz wyższymi kosztami obsługi klimatu producentami unijnymi i firmami z innych krajów, w których opłaty za emisje CO2 są znacznie niższe, a tym samym zmniejszyć ryzyko ucieczki niektórych gałęzi przemysłu z Europy.

Wprowadzenie opłaty najmocniej uderzy w towary z krajów rozwijających się, a także z Chin czy Rosji, ale również w niektóre wyroby (stal, nawozy) ze Stanów Zjednoczonych, Kanady czy Wielkiej Brytanii.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021