Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Ceny produkcji w maju rdr wzrosły o 6,5 proc. - GUS

Autor: PAP
Dodano: 21-06-2021 10:05

Ceny produkcji przemysłowej w maju 2021 r. wzrosły rdr o 6,5 proc., w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,8 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w maju wzrosły o 5,9 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,4 proc.

Poniżej tabela ze szczegółami:

maj maj kwiecień kwiecień
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 6,5 0,8 5,5* 0,7*
górnictwo i wydobywanie 25,0 3,5 22,2* 0,3*
przetwórstwo przemysłowe 6,3 0,7 5,3* 0,8*
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3,1 0,5 2,7* 0,3*
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 3,6 0,4 3,3 0,1
PRODUKCJA BUDOWLANA 3,3 0,5 2,9 0,5

* - dane skorygowane

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021