Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Wygasła umowa o współpracy Tauronu i OW Offshore, Tauron chce realizować projekty z PGE i Eneą

Autor: PAP
Dodano: 29-06-2021 22:59

Tauron przekazał do hiszpańskiej spółki OW Offshore oświadczenie o wygaśnięciu umowy o współpracy dotyczącej rozwijania projektów budowy morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim - poinformował Tauron w komunikacie.

W ocenie Tauronu "z przyczyn obiektywnych i niezależnych od którejkolwiek ze stron, w szczególności w konsekwencji zmiany otoczenia regulacyjnego i wejścia w życie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, zaistniał stan zupełnej, trwałej i obiektywnej niemożliwości wykonania zobowiązań zaciągniętych w umowie" - napisano w komunikacie.

Tauron zamierza kontynuować swoje zaangażowanie w projekty morskich farm wiatrowych, które wynika z ogłoszonej 27 maja 2019 r. aktualizacji kierunków strategicznych dzięki rozważanej przyszłej strategicznej współpracy ze spółkami PGE i Enea.

Podmioty te podpisały z Tauronem list intencyjny, w którym wyraziły wolę współpracy związanej z przyszłymi projektami inwestycyjnymi w zakresie morskiej energetyki wiatrowej na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021