Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Profilaktyka zdrowotna w miejscu pracy – korzyści dla pracowników i pracodawców

Autor: Artykuł TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
Dodano: 05-07-2021 14:42

Żeby skutecznie zadbać o zdrowie Polaków, TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych oferuje profilaktykę zdrowotną w miejscu pracy. Wprowadza razem z pracodawcami programy badań profilaktycznych dla zatrudnionych.

 · Profilaktyka zdrowotna połączona z medycyną pracy to szansa na dotarcie do 12,5 miliona pracujących Polaków 
· Mniej niż jedna czwarta z nich dba o badania profilaktyczne, dopóki czują się dobrze
· Troska o zdrowie pracowników leży też w interesie pracodawców

– Zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy pracodawca, oprócz tego, że musi zorganizować i sfinansować badania wstępne, kontrolne i okresowe dla pracowników, może im także zaoferować programy profilaktyczne i prozdrowotne. Takie programy przygotowaliśmy, łącząc je z medycyną pracy, ponieważ dla wielu Polaków kontakt z lekarzem medycyny pracy – raz na rok, dwa czy cztery lata – to jedyny kontakt z lekarzem, jaki ma. A to nie wystarczy – przekonywała dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych TUW PZUW Katarzyna Jezierska-Stencel podczas ostatniego Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach.

Proponowane przez TUW PZUW programy profilaktyczne to wsparcie dla rozwiązań oferowanych przez publiczną służbę zdrowia. – Przez pracodawców chcemy docierać do 12,5 miliona pracujących Polaków, żeby wyrobić w nich zachowania prozdrowotne. Chcemy ich zachęcać do badań profilaktycznych i uświadamiać, jak są istotne – tłumaczyła dyrektor Jezierska-Stencel.

Powołała się na badania Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że spośród Polaków, którzy deklarują, że ich zdrowie jest dobre, tylko 23 proc. wykonuje jakiekolwiek badania ambulatoryjne. – Jak już zaczynają czuć się źle, to badania robi ponad 70 proc. A choroby bardzo często przebiegają bezobjawowo, więc deklaracja dobrego zdrowia wcale nie oznacza, że to zdrowie jest dobre – dodała.

Zgodzili się z tym uczestnicy dyskusji podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. – Mamy w życiu dwóch lekarzy, z którymi najczęściej się kontaktujemy – to pediatra i lekarz medycyny pracy – mówił prof. Andrzej Fal, prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego i kierownik Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Gorzko żartował, że trzecim lekarzem, z którym mamy do czynienia, jest ten wypisujący akt zgonu. Dlatego jego zdaniem tak ważne są usystematyzowane programy, które będą skłaniały do częstszych badań, a miejsce pracy jest najbardziej niewykorzystane jako „narzędzie” opieki zdrowotnej.

Medycyna pracy i powiązane z nią programy profilaktyczne TUW PZUW są dostosowane do potrzeb pracowników. – Jeśli są narażeni np. na choroby zawodowe albo pracują w uciążliwych warunkach, to proponujemy dodatkowe świadczenia. Chodzi o zdrowie pracowników, ich dobrą kondycję i wydajność, ale także o to, by uniknąć wypadków przy pracy czy innych pechowych zdarzeń, które w skrajnych przypadkach mogą skutkować roszczeniami odszkodowawczymi wobec pracodawców. Dlatego troska o zdrowie pracowników leży też w interesie pracodawców – podkreśla Katarzyna Jezierska-Stencel.

Jak dodaje, jednym z najczęstszych benefitów, które pracodawcy oferują swoim pracownikom, są pakiety zdrowotne. Te oferowane przez TUW PZUW zapewniają kompleksową opiekę zdrowotną pracownikom i ich rodzinom: od „zwykłych” konsultacji lekarskich i wizyt bez skierowania u specjalistów po diagnostykę, szczepienia, rehabilitacje, prowadzenie ciąży, domowe wizyty lekarzy i pielęgniarek czy refundację koniecznego do rehabilitacji sprzętu.

– Rzecz w tym, by je odpowiednio „skonfigurować”. Zapewnić pracownikom nie tylko dostęp do lekarzy licznych specjalizacji, ale również skłonić do regularnych badań profilaktycznych. Pieniądze są, tylko trzeba je w bardziej zorganizowany i rozsądny sposób wykorzystać – zachęca dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych TUW PZUW. – Profilaktyka zdrowotna to nie koszt, tylko inwestycja – podsumowuje.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021