Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Rentowności obligacji wybranych państw

Autor: PAP
Dodano: 08-07-2021 07:05

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2021-07-08 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,38 0,38 0,31 0,39 0,09 0,12
Polska 5-letnie 1,24 1,30 1,25 1,29 0,87 0,73
Polska 10-letnie 1,63 1,69 1,62 1,85 1,56 1,37
Węgry 3-letnie 1,71 1,72 1,71 1,73 1,40 1,02
Węgry 5-letnie 2,09 2,09 2,08 1,99 1,89 1,37
Węgry 10-letnie 2,87 2,88 2,83 2,89 2,71 2,36
Czechy 2-letnie 1,36 1,37 1,37 1,14 1,07 0,04
Czechy 5-letnie 1,72 1,75 1,75 1,62 1,62 0,37
Czechy 10-letnie 1,77 1,77 1,75 1,73 1,99 0,84
Turcja 2-letnie 17,63 17,62 18,24 17,88 18,43 8,75
Turcja 5-letnie 17,72 17,68 17,56 18,48 17,60 11,56
Turcja 10-letnie 17,00 16,97 16,68 18,07 17,47 12,80
Irlandia 2-letnie -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,61 -0,52
Irlandia 5-letnie -0,43 -0,42 -0,39 -0,38 -0,47 -0,38
Irlandia 10-letnie 0,08 0,11 0,16 0,20 0,03 0,02
Włochy 2-letnie -0,39 -0,39 -0,37 -0,36 -0,38 0,07
Włochy 5-letnie 0,04 0,04 0,09 0,13 0,02 0,69
Włochy 10-letnie 0,74 0,74 0,82 0,91 0,69 1,20
Portugalia 2-letnie -0,62 -0,62 -0,60 -0,57 -0,57 -0,49
Portugalia 5-letnie -0,41 -0,39 -0,32 -0,27 -0,29 -0,11
Portugalia 10-letnie 0,30 0,31 0,39 0,47 0,24 0,41
Hiszpania 2-letnie -0,52 -0,53 -0,51 -0,53 -0,50 -0,39
Hiszpania 5-letnie -0,29 -0,29 -0,25 -0,23 -0,27 -0,18
Hiszpania 10-letnie 0,33 0,34 0,41 0,47 0,34 0,43
Niemcy 2-letnie -0,68 -0,68 -0,66 -0,66 -0,70 -0,67
Niemcy 5-letnie -0,59 -0,62 -0,59 -0,58 -0,66 -0,66
Niemcy 10-letnie -0,30 -0,27 -0,21 -0,20 -0,32 -0,43
Francja 2-letnie -0,64 -0,64 -0,64 -0,64 -0,68 -0,60
Francja 5-letnie -0,56 -0,56 -0,52 -0,52 -0,59 -0,50
Francja 10-letnie 0,04 0,06 0,13 0,17 -0,07 -0,12
Wielka Brytania 2-letnie 0,06 0,05 0,06 0,09 0,06 -0,07
Wielka Brytania 5-letnie 0,26 0,28 0,33 0,36 0,36 -0,04
Wielka Brytania 10-letnie 0,60 0,63 0,72 0,81 0,77 0,18
Japonia 2-letnie -0,11 -0,11 -0,11 -0,12 -0,13 -0,13
Japonia 5-letnie -0,12 -0,10 -0,11 -0,10 -0,10 -0,10
Japonia 10-letnie 0,04 0,03 0,04 0,08 0,10 0,03
USA 2-letnie 0,22 0,21 0,25 0,15 0,15 0,16
USA 5-letnie 0,78 0,78 0,89 0,77 0,84 0,30
USA 10-letnie 1,31 1,32 1,46 1,53 1,62 0,66

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021