Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022

CO2 będzie znikać szybciej. Energetyka i przemysł znajdą się pod ogromną presją

Autor: Ireneusz Chojnacki
Dodano: 13-07-2021 13:06 | Aktualizacja: 13-07-2021 13:07

Unia Europejska wprowadzi pakiet „Fit for 55”. Jego celem jest dostosowanie obecnego europejskiego prawodawstwa klimatycznego do celu redukcji emisji CO2 o 55 proc. do 2030 roku. "Fit for 55" będzie miał poważne implikacje dla całej europejskiej (w tym polskiej) gospodarki.


W czasie tegorocznych wakacji (lipiec-sierpień 2021) rynek CO2 będzie funkcjonował cały czas normalnie czy może planowane jest wprowadzenie jakichś zmian organizacyjnych?

- W czasie tegorocznych wakacji nastąpią zmiany w funkcjonowaniu rynku CO2, ale nie będą to zmiany zaskakujące. Będą dotyczyły rynku pierwotnego, czyli aukcji uprawnień do emisji CO2. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, w sierpniu dzienne wolumeny sprzedaży uprawnień do emisji CO2 na aukcjach zostaną zmniejszone o 50 proc.

Zobacz także: Zielony Ład to duże koszty. Trzeba je sprawiedliwie rozłożyć

Dzieje się tak, bo Komisja Europejska zakłada, że w sierpniu, ostatnim letnim miesiącu, zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji CO2 jest mniejsze, ponieważ zakłady energetyczne prowadzą konserwację, a przemysł obniża poziom produkcji i tym samym zapotrzebowanie na energię z powodu wakacji pracowników.

Czytaj również: Unia wyda wyrok na auta spalinowe. Z Brukseli wyciekł dokument

Mówiąc o podaży uprawnień do emisji CO2, warto pamiętać, że w tym roku bezpłatny przydział uprawnień na 2021 rok trafia na rachunki instalacji ze znacznym opóźnieniem. To skutek tego, że Komisja Europejska dokonała przekalkulowania niektórych parametrów przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 (benchmarków produktowych i międzysektorowego współczynnika korygującego). W efekcie niektóre państwa członkowskie rozdysponują bezpłatne uprawnienia do emisji CO2 na 2021 rok w drugiej połowie lipca i w sierpniu.

Jak kształtowały się ceny uprawnień do emisji CO2 od początku czerwca 2021 r. do dzisiaj, tj. 12 lipca 2021?

- Pierwszego dnia handlowego w czerwcu 2021 r. cena uprawnień do emisji CO2 w benchmarkowym kontrakcie terminowym EUA Dec21, czyli z dostawą w grudniu 2021 roku, wyniosła na zamknięciu giełdy ICE 51,90 euro. Od tamtego czasu cena uprawnień do emisji CO2 kształtowała się w przedziale od poziomu 49,26 euro osiągniętego 4 czerwca 2021 do 58,64 euro osiągniętego 1 lipca 2021.

Po osiągnięciu maksimum na poziomie 58,64 euro kontrakt EUA Dec21 zaczął gwałtownie tanieć. Dzisiaj, tj. 12 lipca 2021 r., cena uprawnień do emisji CO2 w benchmarkowym kontrakcie terminowym EUA Dec21, czyli z dostawą w grudniu 2021 roku, podczas notowań na giełdzie ICE około godziny 17 czasu polskiego wynosiła 51,7 euro.

Na uwagę zasługuje, że ostatnio cena uprawnień do emisji CO2 wykazała silną korelację z europejskimi cenami gazu ziemnego. Ceny gazu ziemnego i uprawnień do emisji CO2 spadały w tandemie, po tym, jak ceny gazu zaczęły spadać wraz ze wzrostem podaży gazu ziemnego z Norwegii w warunkach obaw o popyt na paliwa, w tym na gaz ziemny, z powodu szybkiego rozprzestrzeniania się wariantu delta koronawirusa COVID-19 w Europie.Jaka jest aktualna prognoza Vertis Environmental Finance dotycząca średniej ceny uprawnień do emisji CO2 (EUA) w 2021 roku?

- Vertis spodziewa się, że w 2021 roku średnia cena uprawnień do emisji CO2 wyniesie 51,50 euro.

Czego według obecnej wiedzy należy się spodziewać w odniesieniu do rynku CO2 po unijnym pakiecie „Fit for 55”?

- Celem pakietu „Fit for 55” jest dostosowanie obecnego europejskiego prawodawstwa klimatycznego do celu redukcji emisji CO2 o 55 proc. do 2030 roku. Szczegóły tego pakietu mają zostać przedstawione przez Komisję Europejską już 14 lipca 2021. EU ETS, jako główne narzędzie dekarbonizacji gospodarki europejskiej, musi również odzwierciedlać te większe ambicje klimatyczne UE.

Oczekuje się, że zmiany w EU ETS, które zostaną zaproponowane przez Komisję Europejską, wpłyną na kilka aspektów działania systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. Jednak najważniejsze jest to, że wskutek podwyższenia celu redukcji emisji CO2 na 2030 rok z 40 proc. do 55 proc. pula nowych uprawnień dostępnych w systemie będzie zmniejszana szybciej.

To przełoży się na niższą podaż uprawnień do emisji CO2 i najprawdopodobniej wyższe ceny CO2 w porównaniu do sytuacji, w której cel redukcji emisji CO2 na 2030 r. pozostałby na poziomie 40 proc. Uczestnicy rynku spodziewają się również, że w ramach pakietu „Fit for 55” Komisja Europejska ogłosi dalsze szczegóły dotyczące tzw. mechanizmu CBAM (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism) mającego na celu ograniczenie zjawiska ucieczki emisji (ang. carbon leakeage).

Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022