Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

ABW: ataki hakerów nie naruszyły wewnętrznych sieci urzędów

Autor: PAP
Dodano: 18-04-2008 19:33

Wewnętrzne sieci urzędów centralnych nie zostały naruszone w wyniku ataków hakerów na ich strony internetowe - zapewnia Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Hakerzy włamali się na stronę kancelarii premiera; kilka dni temu zaatakowali stronę ministerstwa pracy.

Rzeczniczka ABW mjr Katarzyna Koniecpolska-Wróblewska podała, że w związku z nasilającym się w ostatnich latach zjawiskiem wandalizmu internetowego, który przerodził się w nową postać terroryzmu określanego mianem cyberterroryzmu, w styczniu 2008 r. szef MSWiA oraz szef ABW przyjęli wspólne stanowisko co do ochrony cyberprzestrzeni RP. W efekcie utworzono rządowy zespołu CERT GOV PL, którego celem jest zapewnianie i rozwijanie zdolności jednostek administracji publicznej do ochrony przed cyberzagrożeniami.

W kilkudziesięciu instytucjach wdrożono też system wczesnego ostrzegania oázagrożeniach w sieci Internet ľ ARAKIS-GOV. "System ten alarmuje o wykrytych nieprawidłowościach, a także dostarcza istotnych informacji na temat wcześniej nieznanych form ataków komputerowych" - dodała rzeczniczka.

Według ABW, skuteczne zapobieganie i zwalczanie cyberterroryzmu wymaga, by organy administracji publicznej i inne podmioty nie tylko skupiły działania na utrzymaniu ich własnego bezpieczeństwa teleinformatycznego, lecz również uczestniczyły w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego Polski, podejmując skoordynowane działania w zapobieganiu i zwalczaniu zjawiska.

Hakerzy włamali się w nocy na stronę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Atak dotyczył czterech podstron serwisu internetowego, m.in. o służbie cywilnej i funduszach strukturalnych.

Zgodnie z art.269 kodeksu karnego, kto niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia dane informatyczne o szczególnym znaczeniu dla m.in. funkcjonowania administracji rządowej, podlega karze więzienia od 6 miesięcy do 8 lat.

W środę haker włamał się na stronę internetową Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Według resortu, atak nie zagroził funkcjonowaniu systemów informacyjnych resortu.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020