Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Rentowności obligacji wybranych państw

Autor: PAP
Dodano: 20-07-2021 09:18

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2021-07-20 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,33 0,32 0,38 0,35 0,09 0,11
Polska 5-letnie 1,01 1,03 1,21 1,29 0,85 0,77
Polska 10-letnie 1,51 1,51 1,69 1,76 1,55 1,35
Węgry 3-letnie 1,78 1,78 1,78 1,74 1,26 1,02
Węgry 5-letnie 2,06 2,07 2,07 2,04 1,72 1,41
Węgry 10-letnie 2,81 2,84 2,83 2,83 2,58 2,37
Czechy 2-letnie 1,43 1,44 1,37 1,20 1,08 0,13
Czechy 5-letnie 1,70 1,72 1,69 1,66 1,54 0,70
Czechy 10-letnie 1,78 1,77 1,75 1,69 1,89 0,99
Turcja 2-letnie 17,63 17,62 18,24 17,88 18,43 8,75
Turcja 5-letnie 17,68 17,59 17,61 18,09 17,64 11,56
Turcja 10-letnie 16,79 16,72 16,77 17,21 17,21 12,80
Irlandia 2-letnie -0,61 -0,60 -0,57 -0,56 -0,60 -0,55
Irlandia 5-letnie -0,52 -0,51 -0,45 -0,36 -0,43 -0,43
Irlandia 10-letnie -0,02 0,00 0,08 0,20 0,10 -0,05
Włochy 2-letnie -0,41 -0,41 -0,41 -0,34 -0,35 0,01
Włochy 5-letnie 0,01 0,02 0,03 0,14 0,09 0,61
Włochy 10-letnie 0,69 0,71 0,72 0,87 0,78 1,10
Portugalia 2-letnie -0,62 -0,61 -0,63 -0,58 -0,55 -0,45
Portugalia 5-letnie -0,44 -0,43 -0,42 -0,29 -0,24 -0,15
Portugalia 10-letnie 0,24 0,25 0,30 0,43 0,41 0,37
Hiszpania 2-letnie -0,55 -0,54 -0,52 -0,52 -0,48 -0,41
Hiszpania 5-letnie -0,34 -0,33 -0,30 -0,23 -0,23 -0,22
Hiszpania 10-letnie 0,26 0,28 0,32 0,46 0,40 0,36
Niemcy 2-letnie -0,70 -0,69 -0,67 -0,67 -0,69 -0,67
Niemcy 5-letnie -0,66 -0,66 -0,60 -0,59 -0,61 -0,66
Niemcy 10-letnie -0,40 -0,39 -0,29 -0,20 -0,26 -0,46
Francja 2-letnie -0,67 -0,66 -0,63 -0,64 -0,65 -0,62
Francja 5-letnie -0,62 -0,61 -0,55 -0,50 -0,55 -0,53
Francja 10-letnie -0,05 -0,04 0,04 0,16 0,08 -0,16
Wielka Brytania 2-letnie 0,08 0,08 0,09 0,13 0,04 -0,10
Wielka Brytania 5-letnie 0,27 0,28 0,30 0,38 0,31 -0,08
Wielka Brytania 10-letnie 0,55 0,56 0,63 0,75 0,73 0,15
Japonia 2-letnie -0,13 -0,13 -0,12 -0,12 -0,13 -0,13
Japonia 5-letnie -0,12 -0,12 -0,12 -0,10 -0,08 -0,09
Japonia 10-letnie 0,01 0,02 0,03 0,06 0,09 0,03
USA 2-letnie 0,22 0,22 0,25 0,25 0,15 0,15
USA 5-letnie 0,71 0,70 0,85 0,87 0,79 0,28
USA 10-letnie 1,21 1,19 1,42 1,44 1,56 0,61

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021