Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

MF: Kopie paragonów w formie elektronicznej

Autor: PAP
Dodano: 21-04-2008 19:58

Przedsiębiorcy nie będą musieli przechowywać papierowych wydruków paragonów fiskalnych. Mogą je zastąpić kopie paragonów w formie elektronicznej - zakłada projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów.

Obecnie przedsiębiorcy muszą przechowywać papierowe wydruki paragonów przez co najmniej pięć lat. Tymczasem już po kilku miesiącach paragony blakną i stają się nieczytelne. Poza tym mogą zajmować znaczne powierzchnie magazynowe.

Zgodnie z projektem, kopie paragonów będzie można archiwizować na nośnikach informatycznych, co pozwoli ograniczyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

- W projekcie rozporządzenia nie przewiduje się odstąpienia od określania kryteriów technicznych dla kas wykonujących kopie dokumentów na nośniku papierowym. Natomiast dodaje się cały blok przepisów, które określają kryteria i warunki stosowania nowego typu kas, które umożliwią sporządzanie kopii drukowanych dokumentów na informatycznych nośnikach danych - czytamy w uzasadnieniu MF.

Projekt rozporządzenia trafił do uzgodnień międzyresortowych. Ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021