Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022

Transition Technologies debiutuje w Zielonym Indeksie

Autor: Piotr Stefaniak
Dodano: 30-07-2021 06:01

Wdrażając w różnych spółkach innowacyjne rozwiązania technologiczne, grupa kapitałowa Transition Technologies odgrywa istotną rolę w pośrednim zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych (GHG). Także sama redukuje ślad węglowy swojej działalności i ma ambitne plany szybkiego osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Polska grupa kapitałowa Transition Technologies (GKTT) od 30 lat dostarcza zaawansowane rozwiązania IT dla przemysłu. Zapewnia też kompleksowy outsourcing usług IT i produkcji oprogramowania dla wielu światowych korporacji.

Cyfryzacja z zielonym akcentem

GKTT ma obecnie 23 biura zlokalizowane na trzech kontynentach, w których zatrudnia ponad 2000 osób.

W jej skład wchodzi 10 spółek, zaliczanych w Polsce do najbardziej znaczących w swoich specjalizacjach. Chodzi m.in. o takie obszary działalności, jak: sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość (VR), rzeczywistość rozszerzona (AR), usługi w trybie ciągłym (Managed services), robotyka i automatyka czy analizy danych (data science) i bioinformatyka.

Patrz też: Transition Technologies stawia na rozwój robotów współpracujących

TT dostarcza zaawansowane rozwiązania technologii informatycznych, w szczególności dla rynku energii oraz gazu, dostosowanych do wymagań europejskiego Zielonego Ładu. Spółka ta rozwija też innowacyjne narzędzia dla rynku OZE oraz energetyki wodorowej i biometanu, a także magazynów gazu.
Autorskie rozwiązania Transition Technologies mają wpływ na środowisko, realnie zmniejszają bowiem poziom emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Przykładem jest system SILO, wykorzystujący algorytmy sztucznej inteligencji do optymalizacji procesów ciągłych w obiektach przemysłowych, w szczególności w procesie spalania paliw w kotłach energetycznych. Jak wskazują przykłady wdrożeń tego systemu w polskich zakładach, np. w elektrowni w Rybniku, SILO przyczynia się znacznie do poprawy wartości takich parametrów, jak temperatura spalin, emisje CO i NOx, a także pomaga ograniczyć zawartość części palnych w popiele, tzw. LOI (ang. Loss on Ignition).

Z kolei np. program Lux Green Forecast umożliwia opracowywanie dla źródeł OZE automatycznych prognoz produkcji siły wiatru (energetyka wiatrowa) lub nasłonecznienia (fotowoltaika), a sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe (w projekcie BMSCare) pomagają zmniejszać koszty zarządzania budynkami, minimalizując zużycie przez nie energii, czyli pośrednio także ograniczając emisje GHG.

Skokowa redukcja emisji

W poniższym opisie wpływu działalności na emisję gazów cieplarnianych skupiamy się na wiodącej spółce-matce Transition Technologies SA. W 2020 r. miała ona 35 proc. udziałów w łącznych przychodach Grupy TT.

W 2020 r. Transition Technologies SA przyczyniła się do łącznej emisji 100,04 ton CO2e. Jej wolumen zmalał w porównaniu do 2019 r. aż o 31,2 proc.

Wykazywane dane o emisjach obejmują wszystkie trzy zakresy emisji, tj. zakres 1 (bezpośrednie), 2 (pośrednie, powstające w produkcji kupowanej energii elektrycznej i cieplnej) i 3 (pośrednie w łańcuchu dostaw – licząc z delegacjami pracowników, ich dojazdami do pracy – usług kurierskich, dostaw towarów itp.).

Spółka TT wykazuje zarazem, że w latach 2019-2020 jej podstawowa działalność, tj. produkcja oprogramowania, nie pociągnęła żadnej emisji CO2. Ich gros w 2020 r. przypadło natomiast na emisje pośrednie – 66,96 ton, które stanowiły prawie 67 proc. łącznych emisji. Ich wolumen został zredukowany w 2020 r. (w porównaniu rdr) o 7,8 proc. Natomiast aż o 54,5 proc. zmniejszona została w 2020 r. emisja pośrednia.

Relatywne emisje GHG

W 2020 r. na 1 mln zł przychodów Transition Technologies SA (151,6 mln zł) przypadła emisja 660 kg CO2e. W porównaniu do 2019 r. (925 kg), jej poziom zmalał o 28,8 pp, przy mniejszych o 3,6 proc. przychodach.

W 2020 r. na 1 mln zł EBITDA spółki przypadła emisja 44,86 ton CO2e, a jej poziom obniżył się w porównaniu z 2019 r. (66,34 ton) o 67,6 pp, przy mniejszej wartości EBITDA o 5,7 proc.

Patrz też: Bardzo dobry kwartał dla Transition Technologies. Sprzedaż i zyski w górę

Na jednego pracującego w Transition Technologies SA przypadła w 2020 r. emisja 1,21 ton CO2e. To  mniej niż w 2019 r. (1,67 ton) o 27,5 pp, choć liczba pracowników zmalała o 4,6 proc.

Działania zmniejszające emisje GHG

Do tak dużej redukcji GHG przez TTSA przyczynia się m.in. projekt TTgoesGreen, którego głównym celem jest osiągnięcie do końca 2022 r. neutralności klimatycznej przez całą Grupę Kapitałową TT.

Projekt ten dzieli się na trzy obszary działań, o różnym efekcie zmniejszania śladu węglowego przez TTSA, zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego. Są to:
Zarazem pierwsze działanie ma bezpośredni wpływ na redukcję GHG przez spółkę TT i grupę kapitałową.

Kierunek – Zieleń

Wdrażając założenia tego projektu, dotychczas podjęto przykładowo następujące działania:

Plany dekarbonizacji działalności

Jak informuje zarząd TTSA, do końca 2022 roku wszystkie spółki tej grupy mają stać się neutralne klimatycznie. Będzie to możliwe m.in. dzięki wspomnianej wymianie floty na pojazdy z napędem elektrycznym i hybrydowym. Pozostałe emisje ma skompensować efekt, jaki uzyska się dzięki zasadzeniu jeszcze w tym roku własnego lasu.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022