Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023

Raport KOBiZE z rynku CO2 - lipiec 2021

Autor: TWO
Dodano: 17-08-2021 17:40 | Aktualizacja: 17-08-2021 17:42

Po rekordowym 150-proc. rajdzie w okresie od listopada 2020 roku do połowy maja 2021 roku, uprawnienia EUA znalazły się w fazie konsolidacji wyznaczonej przez stosunkowo szeroki zakres cen 50-58 euro/EUA - podaje w raporcie Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Jak ocenia, trudno w tej chwili przewidzieć, czy ta trwająca ok. 2,5 miesiąca stagnacja rynkowa jest tylko przystankiem do dalszych wzrostów, czy może sygnałem o „przegrzaniu” tego rynku i zapowiedzią jakiejś większej korekty, która sprowadzi ceny uprawnień poniżej poziomów 50 euro/EUA.

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) zwraca uwagę, że w lipcu znów panowała bardzo wysoka zmienność cen w granicach 7 euro.

„Rynek pokazał siłę na początku miesiąca, kiedy ceny na fali rosnących cen gazu i wysokich oczekiwań dotyczących publikacji pakietu „Fit for 55” (zaostrzenie capu i rezerwy MSR) zbliżyły się do 58 euro, ustanawiając nowe rekordowe wartości. Później nastąpiła wielka wyprzedaż uprawnień podyktowana chęcią realizacji zysków przez inwestorów, publikacją pakietu Fit for 55, informacjami o wznowieniu zawieszonego w lutym procesu wydawania bezpłatnych uprawnień na 2021 rok przez niektóre państwa członkowskie, czy sprzedażą nadwyżek uprawnień przez instalacje brytyjskie. To wszystko doprowadziło do spadku cen w okolice 51 euro/EUA. Ten poziom cen mógł być atrakcyjny dla kupujących, ponieważ na koniec miesiąca nastąpiło odbicie cen do ok. 53-54 euro/EUA” - czytamy w raporcie.

Statystycznie, uprawnienia EUA w lipcu 2021 roku straciły na wartości ok. 5,3 proc. Od 30 czerwca do 30 lipca 2021 roku nastąpił spadek cen uprawnień EUA na rynku spot giełd ICE oraz EEX (średnia) z 56,25 do 53,26 euro/EUA. Średnia ważona cena EUA z 22 transakcyjnych dni lipca wyniosła 54,05 euro/EUA. Łączny wolumen obrotów uprawnień EUA na giełdach ICE i EEX na rynku kasowym wyniósł ok. 71,76 mln.

Rekordowe wzrosty

Lipiec na ryku uprawnień EUA rozpoczął się od rekordowych wzrostów cen. Bariera 57 euro za uprawnienie została złamana, a 5 lipca ceny osiągnęły najwyższą wartość w historii na rynku spot – 57, 77 euro.

„Wydaje się, że tak spektakularne wartości zostały osiągnięte dzięki inwestorom „grającym” pod publikację pakietu „Fit for 55”, który zmierza do znaczącego ograniczenia podaży uprawnień w systemie EU ETS (tzw. „capu”) do 2030 roku i zaostrzenia mechanizmu rezerwy MSR, tak aby skuteczna stała się redukcja emisji o 55 proc. w całej UE. Już w czerwcu w związku z przeciekiem dokumentów było wiadomo, mniej więcej jaki kształt będzie miała reforma systemu EU ETS” - czytamy w raporcie.

KOBiZE zwraca uwagę, że w cenach zostało to uwzględnione dopiero w końcówce czerwca i na początku lipca. Dodatkowym, bardzo mocnym wsparciem dla cen w tym okresie były również wzrosty cen gazu, które są dodatnio z nimi skorelowane. 6 lipca nastąpiła nieoczekiwana wyprzedaż, w wyniku której uprawnienia straciły na wartości blisko 4 euro.

„Zbiegło się to w czasie z wyprzedażą na innych rynkach surowcowych (ropy i gazu) i być może inwestorzy na rynku CO2 uznali, że czas najwyższy na realizację zysków” – informuje raport.

Zwyżki po spadkach

Spadki cen były kontynuowane aż do 12 lipca, kiedy zatrzymały się na wartości 51,62 euro. Według KOBiZE, na niższe poziomy cen uprawnień mogły mieć wpływ również informacje o wznowieniu wydawania bezpłatnych uprawnień instalacjom przez niektóre państwa członkowskie, np. Holandię i Szwecję (proces ten został zawieszony w lutym br.) oraz wyprzedaż uprawnień EUA przez brytyjskie instalacje, które po brexicie mają obowiązek zakupu uprawnień w UK ETS.

Publikacja pakietu „Fit for 55”w dniu 14 lipca spowodowała nieznaczną zwyżkę cen do 53,28 euro. Później, do 23 lipca trwała realizacja zysków, na skutek której uprawnienia spadły do poziomu poniżej 51 euro.

„Być może był to dobry moment do zakupu uprawnień przez instalacje z EU ETS po tak dużej korekcie spadkowej, ponieważ w końcówce lipca nastąpiło odreagowanie i odbicie cen do poziomów 54 euro/EUA. Tym bardziej, że na uwadze trzeba mieć fakt, iż w sierpniu, jak co roku, na rynku pierwotnym dostępnych będzie o 50 proc. mniej uprawnień, co wynika bezpośrednio z przepisów rozporządzenia aukcyjnego” - zaznacza KOBiZE.


Kobize - analiza rynku CO2 lipiec 2021 from Grupa PTWP S.A.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023