Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

W marcu 2008 r. z funduszy strukturalnych wypłacono ponad 731 mln zł

Autor: PAP
Dodano: 28-04-2008 11:51

Kwota środków wypłaconych z kont programowych w marcu 2008 r. wyniosła ponad 731 mln zł - podało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w komunikacie.

- Kwota środków wypłaconych z kont programowych w marcu 2008 r. wyniosła ponad 731 mln zł (w lutym 2008 r. - 740,3 mln zł, w styczniu - 615,8 mln zł) - napisał resort.

Łączna kwota środków wypłaconych od początku realizacji programów wyniosła zatem na koniec marca 2008 r. 23,94 mld zł, co stanowi 79,1 proc. alokacji funduszy strukturalnych dla Polski na lata 2004-2006.

Do końca marca 2008 r. w ramach programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych zawarto umowy o dofinansowanie o łącznej wartości ponad 33,1 mld zł, co stanowi ok. 109,4 proc. alokacji na lata 2004-2006.

Kwota wydatków certyfikowanych wobec KE do końca marca 2008 r. to blisko 5,6 mld euro, co odpowiada ponad 64,8 proc. całości alokacji na lata 2004-2006.

Do końca marca 2008 r. KE przekazała stronie polskiej tytułem płatności pośrednich ponad 5,1 mld euro, tj. ok. 59,4 proc. alokacji na lata 2004-2006.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021