Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022

Tesgas pozyskał podwykonawcę do budowy gazociągów

Autor: JD
Dodano: 31-08-2021 13:26

Tesgas zawarł 31 sierpnia 2021 roku umowę podwykonawczą z MTM Nowum na realizację prac wykonawczych przy budowie gazociągów wysokiego ciśnienia: DN 300 o długości około 14,7 km i DN 100 o długości około 0,8 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą - w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Budowa gazociągu relacji Lubienia-Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza-Kielce".

Za wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 12 344 000 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych) netto tj. 15 180 120 zł (słownie: piętnaście milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia złotych) brutto.

Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022