Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Wola Info ograniczyła stratę

Autor: Puls Biznesu
Dodano: 30-04-2008 09:32

Informatyczna spółka w pierwszym kwartale wyraźnie zwiększyła przychody, ale wciąż jej wynik netto jest wyraźnie pod kreską.

Sprzedaż wzrosła o 61 proc. do 22,2 mln zł - informuje "Puls Biznesu". Odnotowano minimalnie dodatni wynik na poziomie zysku brutto ze sprzedaży (405 tys. zł, wobec 321 tys. zł straty przed rokiem), ale już po doliczeniu kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu strata wyniosła 4,3 mln zł (wobec 4,6 mln zł straty przed rokiem).

Wyższe, niż przed rokiem saldo pozostałej działalności operacyjnej przełożyło się na wyraźne zmniejszenie straty operacyjnej (o 1 mln zł do 3,4 mln zł). Strata netto wyniosła 3,2 mln zł, wobec 4,5 mln zł straty przed rokiem.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020