Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

PARP: prawie 650 mln zł dla 132 projektów w konkursie „Badania na rynek”

Autor: PAP
Dodano: 03-09-2021 13:11

Konkurs „Badania na rynek”, w którym przedsiębiorcy MŚP złożyli łącznie 660 wniosków o dofinansowanie wdrożeń wyników prac badawczo-rozwojowych został rozstrzygnięty. 132 projekty uzyskały rekomendację do dofinansowania - poinformowała w piątek Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jak podała Agencja, najwięcej zwycięskich wniosków związanych jest z branżami: budowlaną, spożywczą, produkcji i eksploatacji maszyn, wyrobów z tworzyw sztucznych, papieru i drewna. Projekty będą realizowane w całej Polsce. Największa liczba pomyślnych wyników pochodzi z województwa małopolskiego (18 projektów) oraz mazowieckiego, łódzkiego i podkarpackiego (po 14 projektów). Wśród wnioskodawców-laureatów najwięcej jest firm średnich (66 projektów), a najmniej mikroprzedsiębiorców (13 projektów).

Wskazano, że PARP planuje zawarcie umów z MŚP do końca 2021 r. Przedsiębiorcy mają czas na realizację swoich projektów do 31 grudnia 2023 roku - dodano.

Jak wskazała zastępczyni dyrektora Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach PARP Mariola Misztak-Kowalska, projekty, które otrzymają dofinansowanie, dotyczą wdrożeń w różnych gałęziach gospodarki. "To pokazuje, że prace związane z badaniami i rozwojem mogą być podstawą innowacji bez względu na sektor czy obszar, w którym działa firma" - powiedziała.

Dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach PARP Izabela Wójtowicz dodała, że rozstrzygnięty konkurs "Badania na rynek" jest 18. przeprowadzonym w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, które zostało uruchomione w 2015 r. We wszystkich konkursach złożono łącznie 2425 wniosków na kwotę ponad 22 mld zł.

Finalnie, do dofinansowania wybrano 648 projektów na kwotę prawie 5,5 mld zł. Dotychczas zakontraktowano ponad 430 projektów, z których ponad 180 zostało już zrealizowanych - podała.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021