Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Zmiany w zarządzie Atende

Autor: bad
Dodano: 03-09-2021 16:55

Rada nadzorcza Atende podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 16 września 2021 r. Mariusza Stusińskiego na członka zarządu spółki w funkcji wiceprezesa zarządu. Obecnie Mariusz Stusiński pełni funkcję doradcy zarządu.

Rada nadzorcza Atende powołała z dniem 16 września 2021 r. Mariusza Stusińskiego na członka zarządu spółki w funkcji wiceprezesa zarządu - informuje Atende.

Od 16 września zarząd spółki będzie funkcjonował w trzyosobowym składzie: Marcin Petrykowski - prezes, Iwona Bakuła oraz Mariusz Stusiński - wiceprezesi.

Grupa Atende w pierwszym kwartale 2021 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 39,7 mln zł, czyli niższe o 6 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego notując zysk EBITDA (wynik przed potrąceniem podatków, odsetek i amortyzacją) na poziomie 0,7 mln zł wobec blisko 2,5 mln zł rok wcześniej.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021