Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Skarb Państwa może przejąć kopalnie Taurona

Autor: Dariusz Ciepiela
Dodano: 15-09-2021 14:59

Ministerstwo Aktywów Państwowych i Tauron podpisały list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia przez Skarb Państwa wszystkich akcji Tauron Wydobycie. Energetyczna spółka rozpoczęła tym samym formalne przygotowania do wydzielenia aktywów wydobywczych.

W liście podpisanym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych i Tauron strony zgodnie oświadczyły, że podejmą wszelkie działania niezbędne do przygotowania i dokonania transakcji oraz będą w dobrej wierze prowadzić rozmowy, negocjacje i podejmować działania związane z tą transakcją.

- W strukturze grupy Tauron powołaliśmy specjalny zespół projektowy, którego zadaniem jest prowadzenie prac przygotowawczo-analitycznych zmierzających do przeprowadzenia tej transakcji. Na termin przeprowadzenia transakcji wpływ będzie miał prowadzony aktualnie przez polski rząd proces notyfikacji pomocy publicznej w Komisji Europejskiej dla programu transformacji górnictwa węglowego – wyjaśnia Artur Michałowski, p.o. prezesa zarządu i wiceprezes ds. handlu Tauron Polska Energia.

W uzależnieniu od umowy społecznej

– Wszystkie działania dotyczące pozycji zakładów górniczych Tauron Wydobycie projektowane są w dostosowaniu do zapisów umowy społecznej, dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz procesów transformacji województwa śląskiego i małopolskiego, a także zgodnie z procedowaną obecnie nowelizacją ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego – dodaje Michałowski.

Zgodnie z wypracowanymi warunkami umowy społecznej dla górnictwa kopalnie mają zostać objęte mechanizmem finansowania, do czasu ich stopniowego wygaszania. W przypadku zakładów górniczych grupy Tauron  to odpowiednio 2040 rok w przypadku ZG Brzeszcze i 2049 rok dla ZG Janina i ZG Sobieski.

Obecnie Tauron Wydobycie, stanowiąc jedno z ogniw w strukturze korporacyjnej grupy Tauron, prowadzi swoją działalność w obrębie funkcji operacyjnych związanych z zabezpieczeniem paliwa węglowego dla jednostek wytwórczych skupionych w grupie Tauron.

Z uwagi na ponad 20-letni okres działania aktywów górniczych w ramach grupy, przeprowadzenie efektywnej dezintegracji struktur i powiązań biznesowych, wymaga określenia nowego modelu biznesowego spółki wydobywczej oraz przyjęcia okresu przejściowego, w którym nastąpi oddzielenie.

Paliwowe zaplecze energetyki

Tauron Wydobycie to obecnie jeden z kluczowych producentów węgla energetycznego w Polsce. W grupie Tauron zajmuje się wydobyciem, wzbogacaniem i sprzedażą węgla kamiennego w trzech zakładach górniczych: Sobieski, Janina oraz Brzeszcze. W każdej z kopalń spółka realizuje działania prowadzące do sukcesywnej poprawy efektywności i wydajności. Spółka posiada największe zasoby węgla energetycznego w Polsce.

Ponad 70 procent węgla produkowanego w kopalniach Tauron Wydobycie trafia do elektrowni i elektrociepłowni grupy Tauron. Atutem Spółki jest produkcja paliw o niskiej zawartości chloru, które są niezbędne dla nowoczesnych, niskoemisyjnych bloków energetycznych.

Kopalnie spółki zoptymalizowały potencjał wydobywczy, dostosowując go do skali zapotrzebowania rynku energetycznego w najbliższych latach. Bliskość aktywów wytwórczych grupy Tauron umożliwia utrzymywanie niskich kosztów transportu tego paliwa.

- Dzięki utrzymaniu dyscypliny kosztowej i wdrożonym działaniom naprawczym Spółka ustabilizowała wyniki i w większym stopniu odpowiada na realizację zapotrzebowania na paliwo płynące z Grupy Tauron  – mówi Jacek Pytel, prezes zarządu Tauron Wydobycie.

W segmencie wydobycia węgla zysk EBITDA wzrósł w pierwszym kwartale rok do roku o 23 mln zł, choć wskaźnik ten nadal pozostaje ujemny, na poziomie minus 14 mln zł.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021