Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

MRiT: Prosta Spółka Akcyjna – jak ją złożyć, zasady działania, jej znaczenie dla innowacyjnej gospodark (komunikat)

Autor: PAP
Dodano: 15-09-2021 14:51

- MRiT informuje:

- MRiT informuje:

Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali w środę uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

Prosta Spółka Akcyjna łączy cechy spółki z o.o. z zaletami spółki akcyjnej. Jej celem jest m.in. wzmocnienie rozwoju start-upów, zwiększenie ich konkurencyjności oraz zahamowanie "eksportu" polskich pomysłów za granicę. Dzięki PSA przedsiębiorca może szybciej założyć i zlikwidować spółkę kapitałową, a także sprawniej nią zarządzać i łatwiej pozyskać kapitał potrzebny do rozwoju działalności.

- Prosta Spółka Akcyjna to proste i tanie rozwiązanie dla innowacyjnych przedsiębiorców. To nasza odpowiedź na postulaty środowiska młodych firm, szczególnie tych z obszaru nowych technologii - powiedział wiceminister rozwoju i technologii Marek Niedużak podczas środowej konferencji.

Wiceminister podkreślił, że od 1 lipca br. start-upowcy mogą założyć biznes w formule Prostej Spółki Akcyjnej.

- Prace nad jej powstaniem trwały w naszym resorcie trzy lata i brało w nich udział ponad 300 przedsiębiorców, środowisk biznesowych, ekspertów prawa handlowego - podkreślił M. Niedużak.Wiceminister sprawiedliwości Katarzyna Frydrych powiedziała, że jest spore zainteresowanie przedsiębiorców możliwością zakładania biznesu w formule PSA.

- Co najmniej jedna Prosta Spółka Akcyjna powstaje każdego dnia - poinformowała wiceminister sprawiedliwości.

- Kluczowym argumentem za podjęciem prac nad przygotowaniem rozwiązań prawnych w sprawie Prostej Spółki Akcyjnej był głos młodych firm, które w swoje DNA mają wpisane przedsiębiorczość, innowacyjność i brak ograniczeń zastanymi konstrukcjami - powiedziała Wiceprezes Prokuratorii Generalnej RP Luiza Modzelewska, która w ówczesnym Ministerstwie Rozwoju brała udział w pracach nad przygotowaniem projektu ustawy dotyczącego PSA.

W konferencji poświęconej PSA udział wzięli także prezes Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji Dagmara Krzesińska, Prezes Startup Poland Tomasz Snażyk, eksperci prawa spółek - dr Marcin Mazgaj, dr Michał Przychoda, dr Katarzyna Reszczyk-Król oraz przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podczas dyskusji panelowych oraz sesji w formule Q&A uczestnicy spotkania omówili:

· znaczenie prostej spółki akcyjnej dla innowacyjnej gospodarki,

· strukturę majątkową PSA na tle pozostałych spółek kapitałowych,

· akcje w PSA, czyli rozwiązania w układaniu relacji między założycielami a inwestorami w start-upie,

· ład korporacyjny PSA,

· zakładanie PSA przez internet oraz funkcjonowanie nowego eKRS.

Prosta Spółka Akcyjna - na czym polega

Od ponad dwóch miesięcy (od 1 lipca 2021 r.) obowiązuje ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, która jest podstawą prawną działania w Polsce prostej spółki akcyjnej (PSA).

· Aby założyć PSA nie musisz mieć wysokiego kapitału akcyjnego, wystarczy kapitał założycielski wynoszący 1 zł - w ten sposób możesz zostać akcjonariuszem bez wnoszenia wkładu pieniężnego i bez posiadanego majątku.

· PSA skutecznie zabezpiecza interesy wierzycieli spółki - m.in. zakaz wypłat, które zagrażają wypłacalności spółki oraz obowiązek oszczędzania.

· W PSA organy spółki mają elastyczną formułę - wystarczy jednoosobowy zarząd, nie musisz tworzyć rady nadzorczej; możesz też stworzyć jeden organ, który łączy zarządzanie i nadzór - radę dyrektorów.

· Masz większą swobodę w podejmowaniu uchwał zdalnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych.

· W PSA masz większą elastyczność, jeżeli chodzi o rodzaje akcji i zasady działania spółki, w tym akcje za pracę lub usługi.

· Rejestr akcjonariuszy w PSA prowadzisz w formie cyfrowej, przez notariusza lub biuro maklerskie - dzięki temu łatwiej możesz sprzedawać i kupować akcje.

· PSA nie ma obowiązków spółki publicznej i związanych z tym restrykcji - jej akcje nie są notowane na giełdzie.

· W PSA są proste zasady dotyczące likwidacji spółki i krótszy czas potrzebny na jej realizację - masz skrócone terminy dla "klasycznej" likwidacji oraz możliwość wykreślenia spółki z KRS bez likwidacji, przez przejęcie jej majątku przez akcjonariusza, z obowiązkiem zaspokojenia pozostałych akcjonariuszy i wierzycieli.

Prosta Spółka Akcyjna - kto i jak może ją założyć

Prostą Spółkę Akcyjną możesz założyć jednoosobowo lub z kilkoma osobami. Nie jest do tego konieczne prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jedynym ograniczeniem jest brak możliwości zawiązana PSA przez jedną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółkę możesz zarejestrować w 24 h, przez internet (logowanie do e-formularza przez ePUAP na stronie Portalu Rejestrów Sądowych) lub "tradycyjnie", u notariusza.

Prosta Spółka Akcyjna - wzmocnienie start-upów w Polsce

Przyjmując nowe regulacje, Polska włącza się m.in. w europejski trend tworzenia form prawnych ukierunkowanych na rozwój start-upów. W ten sposób możemy nie tylko zatrzymać rodzime start-upy w Polsce, ale konkurować regulacyjnie z innymi krajami.

Potencjał start-upów w 2023 r. został oszacowany przez Deloitte na:

· 2,2 mld zł wartości dodanej,

· ponad 50 tys. miejsc pracy,

· 757 mln zł przychodów dla gospodarstw domowych.

Więcej o Prostej Spółce Akcyjnej znajdziesz tutaj: https://redakcja.www.gov.pl/redakcja/sites/910151?pageId=20378465

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021