Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Rentowności obligacji wybranych państw

Autor: PAP/AT
Dodano: 17-09-2021 06:58

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność          
    2021-09-17 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,53 0,51 0,48 0,40 0,30 0,08
Polska 5-letnie 1,48 1,45 1,26 1,08 1,22 0,68
Polska 10-letnie 2,03 1,99 1,97 1,73 1,75 1,37
Węgry 3-letnie 2,19 2,18 2,19 1,95 1,78 1,23
Węgry 5-letnie 2,59 2,58 2,54 2,15 2,05 1,73
Węgry 10-letnie 3,07 3,07 3,07 2,82 2,84 2,39
Czechy 2-letnie 1,90 1,83 1,73 1,74 1,16 0,18
Czechy 5-letnie 2,02 1,97 1,85 1,87 1,61 0,64
Czechy 10-letnie 2,01 1,95 1,87 1,86 1,68 1,04
Turcja 2-letnie 17,06 17,09 17,36 17,97 17,62 12,95
Turcja 5-letnie 16,83 16,83 17,04 17,12 17,97 11,56
Turcja 10-letnie 16,44 16,48 16,57 16,68 17,29 12,80
Irlandia 2-letnie -0,65 -0,64 -0,65 -0,62 -0,57 -0,55
Irlandia 5-letnie -0,50 -0,50 -0,52 -0,57 -0,40 -0,50
Irlandia 10-letnie 0,06 0,06 0,01 -0,08 0,17 -0,13
Włochy 2-letnie -0,49 -0,48 -0,50 -0,49 -0,41 -0,17
Włochy 5-letnie -0,02 -0,02 -0,03 -0,10 0,04 0,34
Włochy 10-letnie 0,69 0,70 0,67 0,57 0,78 0,97
Portugalia 2-letnie -0,71 -0,71 -0,73 -0,68 -0,61 -0,57
Portugalia 5-letnie -0,44 -0,44 -0,48 -0,54 -0,36 -0,24
Portugalia 10-letnie 0,25 0,25 0,20 0,12 0,38 0,29
Hiszpania 2-letnie -0,60 -0,60 -0,61 -0,61 -0,55 -0,49
Hiszpania 5-letnie -0,36 -0,35 -0,38 -0,42 -0,29 -0,30
Hiszpania 10-letnie 0,34 0,34 0,30 0,22 0,40 0,26
Niemcy 2-letnie -0,70 -0,70 -0,71 -0,74 -0,68 -0,69
Niemcy 5-letnie -0,62 -0,62 -0,66 -0,73 -0,62 -0,68
Niemcy 10-letnie -0,30 -0,31 -0,36 -0,47 -0,25 -0,48
Francja 2-letnie -0,69 -0,68 -0,68 -0,70 -0,65 -0,62
Francja 5-letnie -0,42 -0,41 -0,45 -0,51 -0,53 -0,57
Francja 10-letnie 0,03 0,03 -0,03 -0,12 0,14 -0,22
Wielka Brytania 2-letnie 0,28 0,26 0,22 0,14 0,08 -0,06
Wielka Brytania 5-letnie 0,49 0,45 0,41 0,30 0,33 -0,07
Wielka Brytania 10-letnie 0,82 0,78 0,74 0,57 0,74 0,21
Japonia 2-letnie -0,13 -0,13 -0,12 -0,12 -0,12 -0,13
Japonia 5-letnie -0,09 -0,10 -0,10 -0,12 -0,10 -0,11
Japonia 10-letnie 0,05 0,04 0,04 0,02 0,05 0,02
USA 2-letnie 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,14
USA 5-letnie 0,83 0,80 0,79 0,76 0,90 0,28
USA 10-letnie 1,33 1,30 1,30 1,27 1,58 0,70

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021