Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Selena znacząco zwiększyła zysk i przychody

Autor: jm
Dodano: 17-09-2021 15:25

Grupa Selena, producent i dystrybutor chemii budowlanej, w piątek, 17 września, opublikowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2021 roku. Spółka chwali się znacznym wzrostem przychodów ze sprzedaży oraz zysku.

W pierwszym półroczu 2021 roku skonsolidowane przychody z umów z klientami grupy kapitałowej Selena wyniosły 787,7 mln zł i były o 30,8 proc. (tj. o 185,5 mln zł) wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jak argumentują przedstawiciele spółki, to efekt elastyczności w zakresie dostosowywania działań do szybko zmieniających się realiów rynkowych oraz konsekwentnej realizacji przyjętych założeń.

„Wzrost przychodów z umów z klientami w stosunku do okresu porównawczego spowodowany jest głównie faktem, iż w okresie pierwszych 6 miesięcy 2020 miały miejsce ograniczenia w działalności gospodarczej kontrahentów w miesiącach kwiecień-maj. Ograniczenia te wynikały przede wszystkim z sytuacji związanej z COVID-19. Ponadto, wzrost przychodów z umów z klientami jest spowodowany wzrostem cen sprzedaży w wyniku inflacji surowców” - można przeczytać w sprawozdaniu giełdowym.

Zobacz także: Silna grupa budowlana zjawi się na Kongresie w Katowicach

W analizowanym okresie firma wypracowała w tym okresie zysk netto w kwocie 39,8 mln zł (wzrost o 24,4 proc. w ujęciu rocznym), a zysk operacyjny (EBIT) osiągnął poziom 48,2 mln zł i był wyższy o 9,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym.

Grupa Selena to holding spółek zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej. Spółka to jeden z trzech największych producentów piany poliuretanowej na potrzeby budownictwa na świecie. W skład grupy wchodzi 30 spółek w 17 krajach.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021