Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023

DB Cargo Polska chce być firmą bezemisyjną

Autor: Adrian Ołdak
Dodano: 20-09-2021 00:01

Od 2023 roku 85 proc. przewozów DB Cargo Polska będzie charakteryzowała zerowa emisja bezpośrednia i pośrednia. Dlaczego firma zdecydowała się przejść już teraz na „zieloną stronę mocy”? O tym mówi w rozmowie z WNP.PL jej prezes Marek Staszek. Odnosi się on w niej do polityki klimatycznej Unii Europejskiej i ocenia koszty korzystania z energii odnawialnej.

- DB Cargo Polska jako firma odpowiedzialna społecznie wspiera inicjatywy zmierzające do zabezpieczania środowiska naturalnego dla nas, dla naszych dzieci i dla następnych pokoleń. Dlatego działania podejmowane przez Unię Europejską, które mają sprzyjać osiągnięciu tego celu są w naszej ocenie korzystne nie tylko dla nas, ale dla całej Europy i świata. Wszyscy jesteśmy świadkami  zmian klimatycznych, których tempo narasta - mówi Marek Staszek, prezes DB Cargo Polska, dodając, że kolej to element systemu transportowego, który wspiera osiąganie celów środowiskowych.

W jego ocenie, przejście w roku 2023 przez DB Cargo na  zasilanie trakcji energią ze źródeł odnawialnych to krok zdecydowanie przełomowy.

- Wcześniej operatorzy transportu kolejowego nie mieli wpływu na to, skąd pochodzi prąd.  O ile sama energia elektryczna sprawia, że jesteśmy bardziej atrakcyjni pod względem środowiskowym od transportu samochodowego, o tyle już jej źródła pozostają zależne od miksu energetycznego, który wykorzystuje zarządca sieci. Stąd nasze wsparcie dla inicjatywy PKP Energetyka (Zielona Kolej - red.) i deklaracja, że chcemy korzystać z energii odnawialnej. To umożliwi naszemu partnerowi jej zakontraktowanie - wyjaśnia prezes DB Cargo Polska.

Jak mówi Marek Staszek, energia pochodząca ze źródeł odnawialnych niekoniecznie musi być energią tańszą. Jednak na efekt ekonomiczny należy, zdaniem szefa DB Cargo Polska, patrzeć szerzej, uwzględniając koszty zewnętrzne. W Europie coraz więcej klientów kolei pyta przewoźników o zielone produkty. W Polsce takich pytań jest mniej, ale ich liczba zwiększy się na pewno wraz z wprowadzeniem przez unijne regulacje obowiązku raportowania przez przedsiębiorstwa swojego wpływu na środowisko. 

Grupa DB Cargo na terenie Niemiec i Austrii oferuje już dwa ekoprodukty. Od roku 2023 będą one dostępne także w Polsce.


Czytaj więcej: Kolej ma sposoby na redukcję CO2. I to cały wachlarz

Oceniając propozycje zawarte w unijnym pakiecie Fit for 55, który przybliża perspektywę spełnienia celów emisyjnych w unijnej gospodarce, Marek Staszek zwraca uwagę na źródła pochodzenia energii.

- Pakiet zachęca przewoźników drogowych do „wychodzenia” z silników spalinowych. To się już dzieje. Widzimy, jak rozwija się szybko produkcja samochodów eklektycznych, a z tym podążają producenci ciężarówek. Pewnie wkrótce silniki elektryczne będą w nich ogólnie dostępne. Nie zmienia to jednak faktu, że energia elektryczna wykorzystywana do ładowania akumulatorów będzie pochodziła z dotychczasowych źródeł - mówi. - Sama zmiana napędu na elektryczny nie sprawi, że stanie się on bezemisyjny. Natomiast my chcielibyśmy zadeklarować, że jesteśmy firmą bezemisyjną. Dzięki zielonej energii kupowanej przez PKP Energetyka dla nas będzie to możliwe.

Czytaj także: Polska kolej zmienia wtyczkę

***
Więcej o działalności DB Cargo Polska w obszarze zrównoważonego rozwoju będzie się można dowiedzieć na tegorocznych targach kolejowych Trako, które odbędą się w dniach 21-24 września w AmberExpo w Gdańsku. Do odwiedzania stoiska firmy (A34, hala A) zaprasza prezes Marek Staszek.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023