Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023

Nowa "ekspresówka" ze starej drogi. Pierwszy taki odcinek w Polsce

Autor: AH
Dodano: 22-09-2021 06:15

Podczas realizacji projektu drogi ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim Budimex wykonał pierwszy w Polsce fragment drogi klasy ekspresowej, gdzie do warstwy wierzchniej, czyli warstwy ścieralnej dodano 15 proc. granulatu asfaltowego.

- W ramach realizacji drogi S3 Miękowo - węzeł Rzęśnica cz.2 wykonaliśmy odcinek 400 m z mieszanki SMA z 15-proc. udziałem granulatu asfaltowego w technologii na zimno. Realizacja odcinka poprzedzona została wnikliwą analizą techniczną, ustaleniami z Zamawiającym i Inżynierem - mówi Ewelina Karp Kręglicka – dyrektor Biura Zakupów, Jakości i Środowiska Budimeksu.

W wykonaniu tego odcinka dużą rolę odegrał również zachodniopomorski oddział GDDKiA, który po dokładnym przeanalizowaniu wspólnie z Inżynierem Kontraktu kwestii technologicznych umożliwił wykonanie fragmentu drogi w tej technologii.

Jak mówi dyrektor zespołu laboratoriów Budimeksu Łukasz Bargenda, firma ta ma duże  doświadczenie z wykorzystaniem destruktu w mieszankach mineralno-asfaltowych.

- Stale pracujemy na tym, aby projektowane przez nas mieszanki były jak najlepsze pod kątem jakościowym i użytkowym. W tym wypadku ułożenie warstwy ścieralnej SMA z granulatem poprzedziły analizy źródeł pozyskania wysokiej jakości destruktu, przebadanie materiałów składowych i zaprojektowanie recepty przez laboratoria Budimex, w której to recepcie finalnie wykorzystano destrukt pobrany selektywnie z innego fragmentu drogi ekspresowej S3 - wyjaśnia.

Maciej Nic, dyrektor zespołu laboratoriów, dodaje, że ciekawostką jest fakt, iż frezowany fragment tej drogi kilka lat temu również wykonywała firma Budimex.

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej wykonane w laboratorium Budimeksu jak i przez laboratorium GDDKiA potwierdziły prawidłowe parametry wbudowanej warstwy.

Wykonanie tego odcinka jest kontynuacją prac z wykorzystaniem destruktu asfaltowego. Jednym z wcześniejszych był projekt badawczy InnGa, gdzie stosowano większe ilości granulatu w mieszankach mineralno-asfaltowych niż aktualnie dopuszczone przez dokumenty techniczne. Program zakończył się sukcesem i pokazuje, że stosowanie dobrej jakości granulatu nawet ze zwiększoną ilością daje pozytywne efekty.

Budimex jest liderem w realizacji nawierzchni drogowych z zastosowaniem granulatu asfaltowego, co wspiera działania zero waste na budowach.

- ​ Możemy poszczycić się wykonaniem wielu odcinków dróg, gdzie to proekologiczne rozwiązanie zostało z sukcesem zastosowane. Pracownicy laboratoriów oraz Oddziału Usług Sprzętowych Budimeksu są mocno zaangażowani na rzecz ponownego wykorzystania destruktu asfaltowego w mieszankach mineralno-asfaltowych. Poszukujemy najkorzystniejszych dla firmy i środowiska naturalnego rozwiązań technologicznych i prawnych, umożliwiających szerokie stosowanie tego wtórnego materiału. Należy pamiętać, iż zgodnie z ustawą o odpadach, destrukt asfaltowy klasyfikowany jest jako odpad oraz według obowiązujących wymagań technicznych WT-2, nie ma możliwości jego stosowania w warstwie ścieralnej - dodaje  Ewelina Karp Kręglicka.

Marcin Hauke, dyrektor zespołu wytwórni mas bitumicznych Budimeksu odpowiedzialny za produkcję mieszanek mineralno-asfaltowych mówi, że Budimex stawia sobie za cel wykonywanie nawierzchni bitumicznych w oparciu o jak najwyższe standardy jakościowe, mając na względzie aspekt ochrony zasobów naturalnych oraz szeroko pojętą ochronę środowiska w całym procesie budowlanym.

- Nasze doświadczenia w tym względzie pozwalają realizować z pełnym sukcesem najbardziej skomplikowane technologicznie projekty, wyznaczając tym samym kierunek dla całej branży w Polsce.  Niestety ciągle problemem jest polskie ustawodawstwo, które traktuje odzyskany destrukt asfaltowy jako odpad. Mamy nadzieję, iż wraz z wejściem w życie rozporządzenia, które pozwoli na utratę statusu odpadu przez destrukt, zwiększą się możliwości stosowania tego materiału podczas budowy dróg - podkreśla.

Jak dodaje Maciej Nic, dyrektor zespołu laboratoriów Budimeksu, aktualnie droga jest monitorowana pod kątem parametrów jakościowych i użytkowych takich jak równość, makrotekstura i równość poprzeczna. Dotychczasowe wyniki pokazują, iż wykonany fragment drogi spełnia najwyższe standardy stawiane przed warstwą ścieralną.

- Liczymy na to, że nasze pozytywne doświadczenia pozwolą na coraz śmielsze i szersze stosowanie takich proekologicznych rozwiązań na polskich drogach - mówi.

Budimex w przyszłości planuje wykonywanie nawierzchni asfaltowych z maksymalnym wykorzystaniem materiałów z recyklingu we wszystkich warstwach oraz dalsze projekty naukowo-badawcze, wyznaczając nowy standard na drogach kategorii A i S.

Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023