Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023

Poznajcie laureatów pierwszego rankingu inicjatyw dekarbonizacyjnych

Autor: PS
Dodano: 21-09-2021 17:39

W Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych organizowanym przez grupę PTWP, wydawcę m.in. portalu WNP.PL wraz z partnerem Grupą Ciech wyróżniliśmy 6 inicjatyw działających na polskim rynku firm, które mają na celu redukcję emisyjności.

Ranking Inicjatyw Dekarbonizacyjnych jest częścią kampanii WNP.PL zatytułowanej „Zielony indeks”. Jest ona dedykowana tym, którzy aktywnie uczestniczą w zielonej transformacji polskiej gospodarki. Przedstawia najciekawsze, najbardziej pomysłowe i efektywne działania służące ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych (GHG). Inicjatorem i partnerem strategicznym kampanii "Zielony indeks" jest Grupa Ciech.

Uroczyste ogłoszenie zwycięzców miało miejsce podczas drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

W zestawieniu inicjatyw dekarbonizacyjnych ujęte zostały rekomendowane przez firmy i instytucje wdrożenia zakończone w latach 2019-2020.

Oto firmy, których projekty zostały wyróżnione:

Grupa Azoty za prace modernizacyjne instalacji kwasu azotowego technicznego redukujące emisje podtlenku azotu. Zmiany polegały na modernizacji konstrukcji i montażu nowego, niskoemisyjnego katalizatora. Pierwsze z nich wprowadzono w grudniu 2018 r., a prace modernizacyjne sfinalizowano w czerwcu 2019 r., dzięki czemu już w drugiej połowie roku nie wyemitowano ponad 63 tys. ton ekwiwalentu CO2. W przypadku instalacji Kwasu Azotowego Technicznego spółka w 2019 r. zmniejszyła emisję GHG o 53 proc. w porównaniu z 2018 r. (rok bazowy), a w 2020 r. – o 83 proc.

Jastrzębska Spółka Węglowa. W należącej do niej kopalni Knurów-Szczygłowice w sierpniu 2020 r. oddano do użytku trzy silniki gazowe opalane metanem, które pozwolą zwiększyć wykorzystanie metanu ujmowanego z kopalń. Część metanu zużywana jest na potrzeby spółki, do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, reszta sprzedawana firmom zewnętrznym;

Schneider Electric Polska oraz KGHM Polska Miedź. Pierwsza z tych spółek zbudowała w Zakładach  Wzbogacania Rud KGHM nowoczesny system zasilania oraz system komunikacji i zarządzania procesem produkcji, który przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego z działalności zakładu;

Grupa Orange Polska. Poprzez wymianę starszych technologicznie urządzeń na nowoczesne i energooszczędne, znacznie ogranicza ona zużycie energii elektrycznej, której wytwarzanie jest głównym źródłem emisji GHG. Grupa wdrożyła dotąd blisko 160 inicjatyw ujętych w programie Energy Optimisation. Ich efektem było zmniejszenie latach 2014–19 zużycia energii o prawie 11 proc., przy znacznym wzroście zakresu działalności;

Grupa Veolia w Polsce i Aquanet. Veolia stworzyła pierwszą w Polsce wysokosprawną instalację kogeneracyjną odzyskującą ciepło ze ścieków i produkującą energię elektryczną. Jej uruchomienie jest efektem współpracy z samorządową spółką wodno-kanalizacyjną Aquanet. Nowa instalacja częściowo zastąpiła ciepłownię zasilaną węglem. Efekt to redukcja emisji CO2 o 54 proc. (brak emisji ponad 5 tys. ton rocznie). Realizacja tego projektu jest też przykładem skutecznej współpracy publiczno-prywatnej;

Energa OZE, która wdrożyła hybrydowy magazyn energii wspierający wykorzystanie energii wiatrowej. Wybudowany w 2019 r. prototypowy, hybrydowy magazyn na terenie Farmy Wiatrowej Bystra wykorzystuje dwa rodzaje baterii zapewniające magazynowi pojemność 27 megawatogodzin i moc 6 MW. Jest to największa tego typu instalacja w Polsce. Magazyn będzie wykorzystywany jako rezerwowe źródło mocy do równoważenia zapotrzebowania na energię elektryczną podczas normalnej pracy systemu, a także do lokalnego „wygładzania” wahań mocy generowanej przez farmę wiatrową Bystra, co umożliwi efektywne wykorzystywanie energii wiatrowej.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023