Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Wydzielenie aktywów węglowych wzmocni profile kredytowe spółek

Autor: Ireneusz Chojnacki
Dodano: 21-09-2021 20:06 | Aktualizacja: 21-09-2021 20:10

Ważnym czynnikiem dla grup energetycznych będzie tempo i szczegółowe warunki wyodrębniania aktywów węglowych do NABE, ponieważ to jest proces, który może bardzo istotnie poprawić profile kredytowe dużej energetyki w Polsce - ocenił Artur Galbarczyk, dyrektor Fitch Ratings, podczas sesji "Rynek energii w Polsce" na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

- Samo obligo giełdowe nie jest wśród czynników, które są najważniejsze, jeśli chodzi o profile kredytowe grup energetycznych. To wynika chociażby z tego, że obrót jako działalność dostarcza względnie niedużą część skonsolidowanych wyników grup energetycznych takich jak PGE, Tauron, czy Enea - stwierdził Artur Galbarczyk.

Zaznaczył przy tym, że obligo nie ma większego znaczenia dla dużej energetyki, natomiast ma znaczenie dla podmiotów, które zajmują się wyłącznie obrotem.  Bo im bardziej płynny rynek handlu energią elektryczną tym łatwiej handlować i tym lepiej dla spółek obrotu.

- Natomiast z punktu widzenia dużych grup kapitałowych wielkiej energetyki w Polsce nie jest to kluczowy czynnik - stwierdził Artur Galbarczyk.

Podkreślił, że ważnym czynnikiem dla grup energetycznych będzie tempo i szczegółowe warunki wyodrębniania aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), ponieważ to jest proces, który może bardzo istotnie poprawić profile kredytowe "dużej energetyki w Polsce"

- Dlatego, że będziemy mieli nowe, bardziej odporne profile biznesowe, bardziej skoncentrowane na dystrybucji, na wytwarzaniu energii odnawialnej. Ale też te spółki będą mogły zaciągać dodatkowe zadłużenie nawet w ramach istniejących ratingów - wyjaśniał.

- Na przykład można oczekiwać, że wskaźnik długu netto do EBITDA z poziomu około 3, dla tych samych poziomów ratingów wzrośnie około dwa razy. Oczywiście zależy to też od innych bardziej szczegółowych uwarunkowań, ale to jest coś co powinno pomóc i wzmocnić profile kredytowe spółek - stwierdził Artur Galbarczyk.

*Artykuł powstał podczas sesji "Rynek energii w Polsce", która odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021