Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023

Cyfryzacja nie uda się bez zmiany kulturowej w firmie

Autor: TWO
Dodano: 21-09-2021 20:33 | Aktualizacja: 21-09-2021 21:07

Cyfrowa fabryka łączy istniejącą technologię produkcji z inteligentną technologią sieciowych systemów komunikacji i przetwarzania danych. Wykorzystane w niej systemy cyberfizyczne monitorują procesy i mogą podejmować decyzje – to wizja cyfrowej fabryki, która na świecie powoli staje się faktem. A  jak rozwija się proces robotyzacji i jak wygląda droga ku cyfrowej fabryce w Polsce?

Na to pytanie odpowiadał Robert Stobiński, członek zarządu ds. transformacji cyfrowej w firmie Amica, w trakcie debaty „Cyfrowa fabryka. Przemysł 4.0 – faza realizacji”, która odbyła się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

- Ważnym czynnikiem w procesie cyfryzacji jest zmiana kulturowa w organizacji. Przez wiele firm być może jest niedoceniana, często stanowi ona jednak powód porażek różnego rodzaju projektów związanych z cyfryzacją. Wdrażając nasz projekt „Amica 4.0” zauważyliśmy, że jakakolwiek zmiana wzbudza obawy w pracownikach, których dotyczy. Jeśli na dodatek całkowicie zmieniamy przebieg procesów, obawy jeszcze bardziej rosną. Pojawia się więc pytanie, czy w firmie jest wystarczająco dużo osób z wiedzą, która pozwala wprowadzić cyfryzację. Jeśli bowiem ktoś zakłada, że zewnętrzna firma dokona cyfryzacji w fabryce bez udziału pracowników, to jest to pierwszy krok do katastrofy – podkreśla Robert Stobiński. - Prowadzona przez nas transformacja cyfrowa jest częścią strategii HIT 2023, którą przyjęliśmy w 2014 roku, a pod koniec 2019 roku doprecyzowaliśmy część założeń, w tym plan cyfryzacji oraz wartość inwestycji w tym zakresie. Poprzez szybki rozwój chcemy do lata 2023 roku stać się jednym z trzech czołowych producentów sprzętu grzejnego w Europie – dodaje.

Artykuł powstał na podstawie debaty „Cyfrowa fabryka. Przemysł 4.0 – faza realizacji”, która odbyła się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023