Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Widać pozytywny trend w strukturze sieci dystrybucyjnych

Autor: Ireneusz Chojnacki
Dodano: 22-09-2021 11:05 | Aktualizacja: 22-09-2021 11:44

Widać, że sieci kablowej jest coraz więcej i procentowo jest jej już dużo więcej niż sieci napowietrznej - stwierdził Mariusz Kondraciuk, dyrektor branży Smart Infrastructure w Siemens Polska podczas sesji "Dystrybucja energii - czas na smart" na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Ocenił też, że to pozytywny trend w infrastrukturze dystrybucji energii elektrycznej.

Mariusz Kondraciuk stwierdził, że w statystkach publikowanych przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej widać pozytywny trend związany z rozwojem sieci kablowych w segmencie dystrybucji.

- Niezależnie od tego, że pewnie sieci kablowej jest ciągle za mało, to widać, że sieci kablowej jest coraz więcej i procentowo jest jej już dużo więcej niż sieci napowietrznej - stwierdził Mariusz Kondraciuk.

Zaznaczył też , że operatorzy wykonując inwestycje wdrażają od razu nowe technologie, na przykład przygotowując stacje elektroenergetyczne do bycia smart.

- To są stacje wyposażone, przygotowane do bycia smart, to są różne urządzenia aktywne, które mogą dynamicznie reagować na stan sieci - wyjaśnił Mariusz Kondraciuk.

Menadżer Siemensa Polska zwrócił też uwagę, że operatorom systemów dystrybucyjnych dokładane są dość często nowe obowiązki niezwiązane z podstawowym biznesem, czyli dostawami energii dla odbiorców.

- Co chwilę dochodzi - a to elektromobilność, a to magazyny energii, a to konieczność zmierzenia się z wyzwaniami płynącymi z kierunku, który do tej pory nie występował, czyli od niskich napięć - powiedział Mariusz Kondraciuk.

Ocenił, że przydałoby się dodefiniowanie roli operatora, rozważenie, czy te dodatkowe zadania powinny spadać na operatorów, a może na podmioty dedykowane do poszczególnych zadań.
- Wtedy według mnie zupełnie inaczej absorbowane byłyby środki pomocowe na rozwój elektromobilności czy właśnie chociażby na rozwijanie sektora magazynowania energii - stwierdził Mariusz Kondraciuk.

* Artykuł powstał na sesji "Dystrybucja energii - czas na smart", podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021